Nyheder om Energiø Bornholm

Seneste nyt om havvindmølleparken og landanlægget på Bornholm. 

14-09-2023

Rønne Havn offentliggør PtX feasibility-studie

En EU-finansieret undersøgelse tegner vejen for lokal Power-to-X-produktion af grønne brændstoffer på Bornholm. Der er basis for at producere grønne brændstoffer på Bornholm. Det konkluderer rapporten, som i det sidste år har undersøgt muligheden for lokal Power-to-X-produktion af grøn energi på Bornholm.

Læs mere

29-06-2023

Virtuel udstilling om energiøen

Udstillingen "Vores energiø" har rejst rundt på Bornholm de sidste tre måneder, og står nu på Elværket de kommende måneder. Har du endnu ikke fået set den, kan du se en digital udgave her.

Læs mere

28-06-2023

Energinet tilpasser planen for landanlæg

På baggrund af høringssvar, borgermøder på Bornholm og Sjælland samt yderligere detailprojektering har Energinet foretaget en række tilpasninger af planen for energiøens landanlæg.

Læs mere

15-06-2023

Debattér energiøen på Folkemødet

Vi har samlet en række spændende debatter om energiø, havvind, grøn strøm og fremtidens elsystem, som du kan gå til på årets Folkemøde. 

Læs mere

08-06-2023

Udstilling og rejs hjem-pizza som afslutning på Folkemødet

Som afslutning på årets Folkemødet på Bornholm inviterer Energinet, Bornholms Regionskommune og Baltic Energy Island til rejs hjem-pizza og en rundvisning i udstillingen "Energy Island" i Rønne Gl. Elværk søndag den 18. juni.

Læs mere

08-06-2023

Få overblik over Energiøens udbud og opgaver

En ny hjemmeside skal hjælpe øens lokale virksomheder med at skabe overblik over kommende opgaver i forbindelse med Energiø Bornholm.

Læs mere

01-06-2023

Rammerne for Energiø Bornholm slås fast i ny politisk aftale

En bred politisk aftale sætter rammerne for Danmarkshistoriens største udbygning af havvind på op til 14 GW. Samtidig står det nu klart, at aftalepartierne er enige om at igangsætte udbud af 3 GW havvind som en del af Energiø Bornholm.

Læs mere

30-05-2023

Åbent hus i udstillingen ’Energy Island’ på Rønne Gl. Elværk

Hvad er en energiø, hvordan fungerer den, og hvad betyder den for Bornholm? Det er nogle af de spørgsmål, som tages op i en ny udstilling på Rønne Gl. Elværk

Læs mere

22-05-2023

Bornholmernes bud på fremtidens energiø er nu samlet i en publikation

Emnerne, som bornholmerne bragte frem på borgmesterens borgermøde sidst i marts, bliver i den kommende tid drøftet af kommunalbestyrelsen på et par møder.

Læs mere

20-04-2023

Delegation fra Bornholm i Folketinget

Med sig har delegationen nogle vigtige budskaber om, hvordan vi på Bornholm ser mulighederne for at udvikle vores lokalsamfund i forbindelse med Energiø Bornholm. 

Læs mere

18-04-2023

Borgermøde om visioner og potentialer

231 borgere var den 30. marts mødt op til borgmesterens borgermøde i Søndermarkshallen i Rønne for at tale om Bornholms fremtid som energiø.

Læs mere

17-04-2023

Energinet er igen i gang med prøveboringer

Energinet er igen begyndt på prøveboringer for at teste undergrunden langs Bornholms sydkyst, på steder hvor kablerne til Energiø Bornholm muligvis skal føres i land.

Læs mere

13-04-2023

Energinet har placeret landanlægget

Energinet og Arkitema har præsenteret deres forslag til placering og udformning af højspændingsanlægget til Energiø Bornholm. 

Læs mere

12-04-2023

Vil du være med til at forme energiøens fremtid?

En gruppe af samfundsforskere søger interviewpersoner og workshopdeltagere, der vil dele deres tanker, ideer, bekymringer og perspektiver på den kommende energiø.

Læs mere

22-03-2023

Borgermøde 30.marts: Energiø for hele Bornholm

Borgmesteren inviterer alle bornholmere til borgermøde 30. marts

Læs mere

08-03-2023

Energinet præsenterer udformning af landanlægget

Mandag den 20. marts præsenterer Energinet sit bud på design og placering af den kommende omformerstation, der skal bygges syd for Aakirkeby, som en del af Energiø Bornholm. Arrangementet foregår i Møbelfabrikken i Nexø og er åbent for alle.

Læs mere

09-02-2023

Borgmesteren inviterer til borgermøde i marts 

Borgmester i Bornholms Regionskommune, Jacob Trøst, inviterer til en debat om betydning og mulighederne for Bornholm i kølvandet på Energiøen. 

Læs mere

02-02-2023

En sidste chance for at se arkitekternes udstilling

Missede du arkitekturworkshoppen? Så får du en sidste chance for at se udstillingen, når workshoppens udstilling udstilles på Rådhuset på Snorrebakken indtil tirsdag den 7. februar. 

Læs mere

31-01-2023

Invitation til workshop for unge

Energinet inviterer øens unge med ind i arkitektens tegnestue, når der afholdes en særlig ungeworkshop om Energiø Bornholm, og hvordan den kommende omformerstation bedst passes ind i landskabet på Sydbornholm.

Læs mere

12-01-2023

Nu inviterer Energinet og Arkitema til 2. workshop om arkitektur

Energinet inviterer bornholmerne med ind i arkitektens tegnestue, når der afholdes den anden af to workshops om Energiø Bornholm, og hvordan den kommende omformerstation bedst passes ind i landskabet på Sydbornholm.

Læs mere

22-12-2022

COWI offentliggør rapport om Energiøens erhvervspotentialer

COWI har netop offentliggjort en rapport om de erhvervspotentialer, Bornholm kan stå over for i forbindelse med Energiøen. Rapporten beskriver projektets faser, etablering af landanlæg og havvindmølleparker samt tidsplan for projektet.

Læs mere

19-12-2022

Business case for Energiø Bornholms elinfrastruktur - gevinst at forbinde til Tyskland

Energinet har offentliggjort business case for Energiø Bornholms elinfrastruktur. Den viser, at der er god samfundsøkonomi i at forbinde havvind fra Energiø Bornholm til både Danmark og Tyskland.

Læs mere

15-12-2022

Gode idéer til landanlægget 

Arkitekter, ingeniører og borgere mødtes til fælles snakke om udformning og udseende af det kommende landanlæg. 

Læs mere

28-11-2022

Bredt fremmøde fra hele øen ved Energinets borgermøde i Aakirkeby

Omkring 200 bornholmere var mødt op i Aakirkebyhallerne tirsdag den 22. november for at få Energinet i tale om det kommende landanlæg til Energiø Bornholm. 

Læs mere

25-11-2022

Hvordan skal landanlægget se ud? Energinet inviterer alle borgere til workshop

Hvordan sikrer vi, at landanlægget passer ind i den bornholmske natur? Hvordan gør vi anlægget pænere at kigge på? Vil du give input til Energinet og arkitekterne bag Energiøens landanlæg, så kom til workshop den 14. december på Bornholms Højskole. 

Læs mere

07-11-2022

Høring og borgermøde om miljøkonsekvensvurdering af Energiø Bornholm

Miljøstyrelsen indleder i dag miljøkonsekvensvurderingen af Energiø Bornholm. Det sker med en såkaldt første offentlighedsfase, hvor alle interesserede kan indsende høringssvar. Som en del af høringen inviterer Energinet til borgermøde i Aakirkebyhallerne den 22. november.

Læs mere

01-09-2022

Styrket samarbejde mellem Østersølandene om energiforsyning

Med en historisk aftale mellem Danmark og de andre Østersølande under topmødet på Marienborg i august 2022 fik den grønne energi et kærligt skub på vejen. Marienborg-Erklæringen blev underskrevet af statsministrene fra de otte deltagende lande og den rummer klar enighed om at stå sammen i opbygningen af en mere bæredygtig forsyningssikkerhed.

Læs mere

29-08-2022

Stærkt dansk partnerskab styrker innovation og erhvervsudvikling af energi

Ørsted, Siemens Gamesa, DTU og Energinet går sammen med Bornholms Regionskommune, Bornholms Energi & Forsyning og Rønne Havn A/S m.fl. om at etablere partnerskabet Baltic Energy Island på Bornholm. Målet er at skabe et globalt knudepunkt for innovation, test og ...

Læs mere

29-08-2022

Energiø Bornholm kommer til at kunne eksportere 3 GW strøm

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i dag 29. august 2022 meldt ud, at den planlagte energiø ved Bornholm udvides nu fra 2 til 3 GW – og Tyskland kobles på. Samt at vindmøllerne vil blive placeret fra 45 km indtil 15 km fra den ...

Læs mere

11-08-2022

Energinet indleder en række undersøgelser af undergrunden på det sydlige Bornholm

Energinet oplyser, at de som bygherre på den kommende transformerstation til Energiø Bornholm i uge 32, 2022 har udsendt breve til ca. 50 lodsejere i det udpegede ’bruttoområde’ sydvest for Åkirkeby. I brevet orienterer de lodsejere om, at de igangsætter geofysiske og ...

Læs mere

07-07-2022

Spørgsmål & svar om Energiø Bornholm  

Energiø Bornholm fylder meget i de bornholmske medier og generelt i bornholmernes samtaler, hvilket ifølge Lillian Rasch Madsen, direktør i Bornholms Regionskommune, er helt forventeligt:

"Energiøen vil ændre vores udsigt mod horisonten syd for øen, ligesom nogle af øens borgere vil skulle vænne sig til ...

Læs mere

04-07-2022

Så starter ’markedsdialog’ om Energiø Bornholm

Energistyrelsen har den 1. juli 2022 udsendt invitation til markedsdialog for potentielle bydere på etablering af deres offshore vindudbud ’Energiø Bornholm’.

Dialogen foregår i august og september 2022 med Energistyrelse og Energinet.

Læs mere

01-07-2022

Virksomhederne skal klædes på til energiøen 

PL Entreprise, JF Data, Sellesborg Entreprenørfirma er blot et udpluk af de ca. 35 bornholmske virksomheder, som mandag var mødt op til Nationalt Center for Grøn Energis kickoff-event for øens virksomheder. Her kunne de blandt andet møde ...

Læs mere

22-06-2022

Invitation: Kickoff-arrangement for øens virksomheder om Energiø Bornholm

Bornholm bliver med Energiø Bornholm et af Danmarks nye knudepunkter inden for vedvarende energiproduktion Det indebærer masser af potentialer for øens erhvervsdrivende. De lokale virksomheder på Bornholm inviteres derfor til et kickoff arrangement ...

Læs mere

14-06-2022

Stort bornholmsk engagement i energiøen 

I forbindelse med Danmarks Radios dækning 23. maj 2022 af regionskommunens aktuelle høringsproces om Energiø Bornholms landanlæg, udtalte lektor i energiplanlægning fra Aalborg Universitet Kristian Borch, at Folketinget har begrænset klageadgangen i forbindelse med etableringen af Energiø Bornholm ...

Læs mere

04-05-2022

BRK imødekommer ønske fra Borgerforening Energiø Bornholm

Høringsperioden forlænges med 14 dage for regionskommunens høring: Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for højspændingsstation til Energiø Bornholm. Den nye frist er den 23. maj 2022. Høringsperioden forlænges, fordi Bornholms Regionskommune imødekommer ...

Læs mere

03-05-2022

150 til borgermøde om Energiø Bornholm

Tirsdag 26. april 2022 afholdt Energinet, Energistyrelsen og Bornholms Regionskommune et borgermøde i Aakirkeby-Hallerne. Der var sat stole frem til 150 mennesker, og de blev stort alle sammen besat. Borgmester i Bornholms Regionskommune, Jacob Trøst (K), er tilfreds med det store fremmøde: "Det understreger, hvad vi også ...

Læs mere

11-04-2022

Borgermøde om Energiø Bornholm: Dialog om højspændingsstation og kabelføring

Tirsdag den 26. april 2022 afholdes borgermøde om Energiø Bornholm – med særligt fokus på det udpegede bruttoområde for højspændingsstationen og mulige steder til kabelføringen.
Alle borgere på Bornholm samt øvrige interesserede bydes velkomne til at deltage i borgermøde om Energiø Bornholm. Bag borgermødet står Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen og Energinet, der vil stå klar til at ...

Læs mere

23-02-2022

Nu starter den konkrete planlægning af energiøens højspændingsstation

Som led i etableringen af Energiø Bornholm, har ca. 30 lodsejere fået et fysisk brev i deres postkasse fra Energinet. De knap 30 lodsejere er placeret inden for et bruttoområde, som Energinet undersøger til den højspændingsstation, der skal placeres på den sydlige del af Bornholm.

Energinet har udpeget et bruttoområde på ca. 260 hektar, hvor ...

Læs mere

07-01-2022

Bornholm bliver Nationalt Center for Grøn Energi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har offentliggjort, at de vil yde 27,2 mio. kr. i økonomisk støtte til, at Bornholm bliver et nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed og en pioner inden for grøn erhvervsudvikling.

Udmeldingen vækker begejstring hos borgmester Jacob Trøst: "Med tilsagnet om Nationalt Center for Grøn Energi får Bornholm en helt ekstraordinær vækstmulighed ...

Læs mere

07-01-2022

Nu taler Energinet om tilkobling af det Bornholmske elnet til Energiø Bornholm

Energinet lancerede den 7. januar 2022 en nyhed om, at de vil arbejde på at sikre en kobling af det bornholmske elnet til Energiø Bornholm.

Bliver det bornholmske elnet koblet til energiøen vil strømmen komme de bornholmske borgere og virksomheder til gode. Derudover vil tilkoblingen betyde, at Bornholm ikke længere ...

Læs mere

30-11-2021

Borgermøde om plan for Energiø Bornholm

Mandag den 29. november 2021 inviterede Bornholms Regionskommune til borgermøde om etableringen af energiøen i Østersøen. Cirka 130 deltog på mødet på Green Solution House i Rønne for at høre Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen, Energinet og Bornholms Energi & Forsyning fortælle om både de politiske aftaler, placeringen af ...

Læs mere

29-06-2021

Forundersøgelser til energiøen i Østersøen er i gang

Den 29. juni 2021 fik Energinet grønt lys til at udføre forundersøgelser på havet for de kommende havvindmølleparker i Østersøen.

Forundersøgelserne er et kæmpestort arbejde, da kabler og anlæg til energiøen skal krydse et virvar af sejlruter, fiskeområder, allerede planlagte havvindsområder osv. Forundersøgelserne giver ligeledes Energinet ret til at indsamle relevante oplysninger om ...

Læs mere