Energiøens forbindelser. Kilde: Fra Energinets business case.

Business case for Energiø Bornholms elinfrastruktur - gevinst at forbinde til Tyskland

19-12-2022

Energinet har offentliggjort business case for Energiø Bornholms elinfrastruktur.

Business casen viser, at der er god samfundsøkonomi i at forbinde havvind fra Energiø Bornholm til både Danmark og Tyskland, hvormed de to landes elmarkeder også får en ekstra forbindelse.

Energinet skal med business casen udelukkende vurdere den samfundsøkonomiske værdi af den elinfrastruktur, som gør det muligt at forbinde strømmen fra Energiø Bornholm med elmarkeder i et eller flere lande.


Som det fremgår af business casen er vurderingen, at en forbindelse til både Danmark og Tyskland vil medføre en milliardstor samfundsøkonomisk nettogevinst i forhold til, hvis Energiø Bornholm kun blev forbundet til Danmark.

 

Læs mere:

Sammenfatning af business casen | Energinet

Komplette business case for Energiø Bornholms elinfrastruktur | Energinet

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: