Høringer om Energiø Bornholm

Hvad er en høring? Hvordan lader man sin stemme blive hørt? Hvem læser de indsendte høringssvar, og hvad kommer der ud af det? Bliv klogere på høringer i forhold til Energiøen her. 

Ekkodalen. Foto: Stefan Asp - Destination Bornholm

Hvad er en høring?

En høring er et forløb, hvor en offentlig myndighed (eksempelvis kommunen eller en styrelse) indhenter kommentarer og synspunkter fra offentligheden. Ved Energiø Bornholm indhenter de involverede myndigheder på skift input fra borgere og foreninger på Bornholm. En høring er altså en mulighed for bornholmerne for at blive hørt i processen med anlæggelse af Energiøen. Når noget er indsendt i en høring, skal myndighederne læse det og tage stilling. 

Hvordan gør man?

Hvis du har kommentarer, gode idéer eller andre synspunkter kan du indsende et høringssvar. Et høringssvar har ikke et fast format eller krav til længde eller sprogbrug. Du må skrive, som du synes, det skal skrives. Det eneste, der er krav om, er at høringssvaret skal være på skrift, og at du husker at skrive navn og adresse. Dit navn og emailadresse vil blive offentliggjort sammen med dit høringssvar. Du får ikke et personligt svar på dit indsendte høringssvar, men vil kunne læse alle høringssvar online. 

Hvordan bliver det brugt?

Når en høringsperiode er slut, samler myndigheden alle de høringssvar, den har fået. Alle høringssvar bliver læst og taget stilling til. Ofte vil mange af høringssvarene handle om det samme - og så vil myndigheden undersøge forholdene omkring lige det synspunkt eller idé. Høringen bruges til at danne et ordentligt grundlag for at træffe en beslutning. I sjældne tilfælde kan det ende med en ny høring, hvis der er nye forhold, der kommer frem i høringssvarene. 

Høringer i forbindelse med Energiø Bornholm

Snogebæk. Foto: Nikolaj Beyer - Destination Bornholm

Seneste høring: 

Transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm

 

 

Ansvarlig myndighed:

Miljøstyrelsen

 

Høringsperiode: 

7. november - 5. december 2022

 

Hvad handler høringen om?:

Høringen afholdes af Miljøstyrelsen i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering ved det område på det sydlige Bornholm, som er udset til Energiøens landanlæg. Hvis du har kommentarer, idéer, indvendinger eller andet, der relaterer sig til bygningen af landanlægget i det område, kan du altså skrive et høringssvar.

 

Læs mere:

Seneste høring: 

Indkaldelse af idéer og forslag vedrørende landanlæg til Energiø Bornholm

 

Ansvarlig myndighed:

Bornholms Regionskommune

 

Høringsperiode: 

11. april - 23. maj 2022

 

Hvad handler høringen om?:

Bornholms Regionskommune har indkaldt idéer og forslag fra offentligheden vedrørende landanlæg til Energiø Bornholm. 

Forud for høringen har Energinet udpeget et 258 hektar areal sydvest for Aakirkeby. Inden for dette areal vil de bygge et landanlæg på 70-90 hektar. Det er dette areal, regionskommunen ønsker, idéer, kommentarer og forslag omkring. 

Læs mere: 

Tidligere høring: 

Supplerende høring for afgrænsning af miljøvurderingen af Planen for Program Energiø Bornholm – overplanting

 

Ansvarlig myndighed:

Energistyrelsen

 

Høringsperiode: 

4. april - 9. maj 2022

 

Hvad handler høringen om?:

I forbindelse med arbejdet med Program Energiø Bornholm har Energistyrelsen vurderet, at det er en god idé at holde en dør åben for, at der på et senere tidspunkt kan træffes politisk beslutning om eventuel ”overplanting”. Overplanting vurderes at være en ændring af de oprindelige planrammer. Det er derfor vurderet, at der er behov for en supplerende høring. 

 

Læs mere:

Tidligere høring: 

Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurderingen af planen for
Energiø Bornholm

 

Ansvarlig myndighed:

Energistyrelsen

 

Høringsperiode: 

8. november - 13. december 2021

 

Hvad handler høringen om?:

Energistyrelsen inviterer borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i den kommende Energiø Bornholm til at indsende deres ideer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen af planen for Energiø Bornholm. Efter høringen vil Energistyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene beslutte, hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i miljøvurderingen.

 

Læs mere: