Nationalt Center for Grøn Energi

For at sikre at Bornholm bliver Østersøens centrum for havvind og en test-ø til gavn for virksomheder, studerende og forskere vil Bornholm være Danmarks Nationale Center for Grøn Energi.

Se også vores spørgsmål og svar om Energiøen

Nationalt Center for Grøn Energi bygger på tre anbefalinger fra Vækstteam Bornholm i 2021:

Bornholm som Østersøens centrum for havvind

Bornholm som Østersøens grønne transporthub

Bornholm som test-ø for grøn energi

I 2022 bevilgede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 27,2 mio. kr. i økonomisk støtte til, at Bornholm bliver nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed og en pioner inden for grøn erhvervsudvikling.
 
Gennem teknologi, innovation og erhvervsudvikling er det visionen med centret at udbygge Danmarks grønne førerposition. Projektet vil løfte Bornholms eksisterende position som Europas førende test-ø for innovative energiteknologier til et nyt niveau og sikre maksimal erhvervsmæssig udnyttelse af de omfattende muligheder for Bornholm som centrum for Østersøens havvind og Østersøens grønne transporthub.
 
Projektet fokuserer på målrettede, langsigtede og strategiske initiativer, der vil kickstarte og understøtte en erhvervsudvikling for Bornholm og Danmark med international rækkevidde.

Selve projektet består af en række aktiviteter herunder:

at etablere et Nationalt Center for Grøn Energi på Bornholm med et levende innovationshus

at udvikle erhvervsudviklings-mulighederne i forhold til den kommende energiø med 3 GW vindkraft

at undersøge mulighederne for en Power-to-X facilitet, der vil være central for Bornholm som Østersøens bunkerhub

at udvikle konkrete brede samarbejder om Bornholm som test-ø for forskere fra hele verden

Disse aktiviteter vil blive understøttet af konkrete innovations- og erhvervsfremmeaktiviteter målrettet bornholmske virksomheder, tiltrækning af virksomheder udenfor Bornholm og startup virksomheder samt etablering af et såkaldt ’Residential College’ hvor forskere og studerende fra DTU m.fl. kan komme til Bornholm og lave undersøgelser og feltarbejde med lokale, nationale og internationale partnere. Derudover vil der blive etableret en understøttende datahub, der kan samle data fra forsyning mm. et sted til brug for forskning og udvikling.

Syv sammenhængende hovedaktiviteter. Disse udgøres af tre energifokuserede aktiviteter, tre tværgående erhvervsunderstøttende hovedindsatser og en overordnet ledelse.

Arbejdspakker
Projektet er organiseret i syv sammenhængende hovedaktiviteter. Disse udgøres af tre energifokuserede aktiviteter, tre tværgående erhvervsunderstøttende hovedindsatser og en overordnet ledelse.


Arbejdspakke 1. Caroline Meyer White, Bornholms Regionskommune
Arbejdspakke 2. Louise Groth-Michelsen, Bornholms Regionskommune
Arbejdspakke 3. Maja Felicia Bendtsen, Rønne Havn
Arbejdspakke 4. Julius Kofoed, Bornholms Energi & Forsyning
Arbejdspakke 5. Christa Lodahl, Business Center Bornholm
Arbejdspakke 6. Joachim Holbøll, Danmarks Tekniske Universitet
Arbejdspakke 7. Jeanette Irene Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet

For henvendelser om Nationalt Center for Grøn Energi og de enkelte hovedaktiviteter, skriv til projektleder Caroline Meyer White på Caroline.Meyer.White@brk.dk

Partnere i ansøgningen:
Bornholms Regionskommune
Business Center Bornholm
Digital Lead
Energy Cluster Denmark
Maritime & Logistics Innovation Denmark
Bornholms Energi og Forsyning
Rønne Havn
Ørsted
Siemens Gamesa
Danmarks Tekniske Universitet
Campus Bornholm
Center for Regional- og Turismeforskning
Copenhagen Capacity
Skovgaard Invest
Haldor Topsøe
Gate21
Danfoss
Offshore Center Bornholm
Energinet (ikke økonomisk partner)
Nationalt Center for Grøn Energi (endnu ikke økonomisk partner)

Et innovativt partnerskab i Østersøen

Baltic Energy Island

Bornholms kyst. Foto: Nicolas Jægergaard Nielsen - Destination Bornholm