Om Energiø Bornholm

Energiø Bornholm er et storstilet projekt, som kommer til at gøre en forskel for millioner af mennesker i hele Østersøområdet - og måske resten af verden?

Se også vores spørgsmål og svar om Energiøen

Hvorfor skal vi have energiøer i Danmark?

Bedre miljø og klima

Energiøerne skal producere grøn og bæredygtig strøm, så Danmark kan gøre sig fri af fossile brændstoffer

Energisikkerhed i Europa

Energiø Bornholm skal skabe et sikkert netværk af grøn strøm til hele Østersøområdet

Inspiration til resten af verden

Energiø Bornholm skal være forbilledet for energiøer over hele verden

Energiøen i

Østersøen

Energiøen Bornholm er besluttet i Folketinget 20. februar 2020. Energiøen i Østersøen vil bestå af to felter med havvindmøller, en højspændingsstation placeret på Bornholm samt kabler mellem møllerne, stationen og modtagere af strømmen på Sjælland og i udlandet. Ud over landanlægget på Bornholm skal der bygges et anlæg på Sjælland til at modtage strømmen fra energiøen, og der skal bygges en energiø i Nordsøen. Det er Energistyrelsen og Energinet, der skal sørge for selve byggeriet, mens Bornholms Regionskommune samarbejder tæt med lokale og nationale aktører for at skabe de bedst mulige forudsætninger for grøn innovation og jobskabelse på Bornholm - også i fremtiden. 

Læs mere om kommunens aktiviteter for det lokale erhvervsliv

Hvad er så en energiø?

En energiø gør det muligt at etablere store vindmølleparker på havet langt fra kysten - derude hvor det blæser mest. Den energi, vindmøllerne producerer, sendes via kabler ind til energiøens landanlæg, hvorfra den sendes videre ud til forbrugerne. På Bornholm skal der altså etableres et fysisk anlæg på øen, som kan transformere og fordele strømmen. Derefter kan der fra Bornholm sendes grøn strøm til millioner af forbrugere i Danmark og Tyskland.

Bornholms Regionskommune arbejder på højtryk for at gribe energiøens potentialer, som kan gøre Bornholm til Østersøens grønne erhvervsfyrtårn og transporthub for grønne brændstoffer. 

Læs mere om Nationalt Center for Grøn Energi

Bornholm skal fungere som en fysisk energiø med tilknyttede havvindmølleparker placeret indtil 15 km syd og sydvest for Bornholm. I havvindmølleparkerne forventes opstillet en kapacitet på 3,2-3,8 GW som fra 2030 forventes at kunne producere strøm svarende til tre millioner husstandes forbrug.
 
Strømmen fra havvindmølleparkerne samles og føres direkte videre fra energiøen til andre steder i Danmark og nabolandene. Strømmen fordeles altså til elnettet i Danmark og direkte til udlandet, så både husstande og erhvervsliv – lokalt og nationalt - får adgang til grøn energi.
 
På sigt kan energiøerne tilkobles teknologier, der kan lagre eller omdanne den grønne strøm til for eksempel grønne brændstoffer (i form af såkaldt ”Power-to-X”). Det kan gøre det muligt at implementere anvendelsen af grønne brændstoffer i skibstransport, fly, busser, lastbiler, traktorer og biler. Denne omdannelse af grøn strøm for at kunne lagre det vil kræve elektrolyseanlæg, som placeres på land. Læs mere om Power-to-X hos Energistyrelsen. 

Potentialer for Bornhom

Lige nu er det udelukkende energiøens vindmølleparker og tilhørende landanlæg med kabler, der er politisk vedtaget. Men potentialerne for grøn omstilling og erhvervsudvikling som følge af Energiø Bornholm er mange. Illustrationen giver ét bud på de mulige potentialer, der kan være for Bornholm. Dog er projekterne ikke besluttet endnu. 

 

Tryk på billedet for fuld størrelse. 
Illustration: Bornholms Regionskommune/Baltic Energy Island.

Hvad er det så, der skal bygges ved og på Bornholm?

Havvindmølleparker

Læs mere om de havvindmøller, der skal opsættes ud for Bornholms sydkyst. 

Energiøens havvindmølleparker

Højspændingsanlæg

Læs mere om det højspændingsanlæg, der skal ligge på det sydlige Bornholm.

Energiøens højspændingsanlæg

Hvor skal strømmen bruges?

Den grønne strøm fra vindmøllerne skal sendes ud til forbrugere i det østlige Danmark og det nordlige Tyskland. Der skal altså også bygges højspændingsanlæg på Sjælland og i Nordtyskland for at kunne modtage strømmen. Energiø Bornholm er altså med til at mindske brugen af (og på sigt måske helt afskaffe) fossile brændstoffer i Europa. 

 

Strømmen fra de to danske energiøer (i Nordsøen og i Østersøen) kan forsyne et stigende elforbrug i et mere klimavenligt dansk samfund, som hvert år får flere varmepumper og elbiler.

 

Strøm fra havvindmølleparkerne vil også kunne omdannes til andre energiformer (Power-to-X), hvor strømmen omdannes til brændstoffer til skibe, busser m.m.

Læs mere om Power-to-X hos Energistyrelsen

I denne video fra Energinet kan du se, hvordan energiøerne i Nordsøen og Østersøen skal forbindes til resten af Europa.

Læs mere på Energinets sider om energiøer i Danmark

Tidsplan for etablering af energiøen

VIL DU VIDE MERE?

Hvad er planen for projektet? Hvorfor skal anlægget ligge i det område? 

Hvordan passer man på den omkringliggende natur, når man bygger?

Få svar på det og meget mere her:

Spørgsmål og svar

VIL DU HAVE INDFLYDELSE?

Energinet har i 2022 og 2023 inviteret til lokal inddragelse i forbindelse med den endelige udformning af anlægget. Vil du vide, hvordan andre lignende anlæg ser ud, er der eksempler i Revsing (Viking Link), hvor facaderne er udsmykket af kunstneren Luciano Pezzoli, og i Endrup-anlægget ved Esbjerg. Se mere her.

 

Hold øje med vores nyhedsside og kalender for mere information om lokale workshops. 

Læs mere

PODCAST

DRs podcast Bagom:  Klimajournalist Karen Hjulmand sætter fokus på ideen med energiøer. Hvorfor bygger Danmark verdens første energiøer? Hvordan finansieres projektet, og hvad er Power-to-X?

Lyt til podcasten her