BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Folketinget har besluttet, at Danmark skal have to energiøer – én i Østersøen og én i Nordsøen. Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi. Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.

                                                                                                                        Grafik på vej

 

Med etableringen af energiøen i Østersøen vil Bornholm fungere som fysisk energiø med tilknyttede havvindmølleparker placeret ca. 15-20 km syd og sydvest for Bornholm. Med etableringen af havvindmølleparkerne vil Bornholm rumme 2 GW i 2030 (svarende til to millioner husstandes strømforbrug).

 

Strømmen fra havvindmølleparkerne ud for Bornholm samles og føres direkte videre fra energiøen til andre nabolande. Strømmen fordeles altså til elnettet i Danmark og direkte til udlandet, så både husstande og erhvervsliv – lokalt og nationalt - får adgang til grøn energi.

 

På sigt skal energiøerne kunne tilkoble teknologier, der kan lagre eller omdanne den grønne strøm til for eksempel grønne brændstoffer (gennem såkaldt ”Power-to-X”). Det vil på den måde blandt andet gøre det muligt at implementere grønne brændstoffer i biler, busser, lastbiler, traktorer og fly. Denne lagring og omdannelse af grøn energi vil kræve et elektrolyseanlæg, som skal placeres et sted på Bornholm.