Debattér energiøen på Folkemødet

15-06-2023

Drømmer du om at debattere energiø, havvind, grøn strøm og fremtidens elsystem på årets Folkemøde? Vi har fundet de rette arrangementer til dig.

 

Energianlæg: Fra borgermodstand til borgerinddragelse

15. juni 11.45-12.30

F12 - Røgeriets Debattelt

 
For at Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling, er det nødvendigt at etablere markant flere anlæg til grøn energiproduktion og -lagring, end vi har i dag. Energianlæg er dog ikke altid lige populære blandt de borgere, der har udsigt til at blive naboer til dem. I denne debat ser vi derfor nærmere på erfaringer med borgerinddragelse i energiprojekter og hvilke løsninger og redskaber, der kan fremme et ’ja tak’ frem for et ’nej tak’ til energianlæg i baghaven.

 

Skibene skal også kunne tanke grøn strøm

15. juni 13.15-14.00

F1 - Molslinjen


Elnettet skal udbygges i de kommende år for at imødegå de mange nye krav til den grønne omstilling. Vi ser allerede i disse år, hvordan både almindelige ladestandere og hurtigladere bliver sat op med stor fart for at skabe et mere finmasket infrastrukturnet til de mange nye elbiler. Men efterspørgslen er langt større end blot personbiler og tung vejtransport. Et af de steder, hvor efterspørgslen kun stiger, og hvor behovet er større end nogensinde, er på havnene. De første elfærger er for længst på vandet, og flere er på vej. Det er i sagens natur, hverken simpelt eller billigt at trække store kabler til helt nye steder. Det er en opgave, som kræver planlægning og investeringer og et godt offentligt-privat samarbejde.

 

Hvad skal der til for at få koblet energiøer til lokale net?

16. juni 14.50-15.20

C35 - Klima- og Energiscenen

 
De massive mængder energi fra Energiø Bornholm skal integreres og kobles på det lille Bornholmske net. Umiddelbart lyder det simpelt – men i virkeligheden er det en teknologisk dybt kompliceret opgave, som ikke er set løst før. Deltagerne vil give hvert deres syn, på de løsninger vi skal kigge ind i, men også de potentialer for Danmark der ligger i at finde de tekniske løsninger der kan understøtte udviklingen af flere energiøer i verden.

 

Energiøer: Fremtidens elnet på havet

17. juni 10.00-10.30

C36 - Klima- og Energiscenen

 
Det kan godt være, energiøen i Nordsøen og her på Bornholm er danmarkshistoriens største anlægsprojekt. Men det er i virkeligheden det, de er begyndelsen på, der er interessant: et vidtforgrenet elnet på havet, der kan op-samle meget større mængder af havvind, end vi har været vant til indtil nu. Kom og hør om teknologien bagved - og de muligheder, det giver Danmark og Europa. Få svar på spørgsmål som: Hvorfor kan vi ikke bare fortsætte med at bygge én vindmøllepark ad gangen og slutte den til ét land ad gangen? Hvorfor er det meget svært at lave et højspændingsnet på havet? Hvilke teknologiske nyskabelser skal der til, før elnet på havet kan bidrage mar-kant til den grønne omstilling af Europa og verden? Hvilke erhvervsmuligheder vil det give for Danmark, at vi sammen med Belgien og Tyskland er de første til at udvikle energiøer?

 

Ja eller nej til en vindmølle i din baghave?

17. juni 12.20-13.00

C35 - Klima- og Energiscenen

 

Når der skal sættes vindmøller og solceller op rundtom i landet, opstår der til tider så meget modstand, at projekterne forsinkes med år eller ryger i graven. Det handler i debatten både om natur og dyreliv og den grimme udsigt. Der er dog også mange eksempler på, at lokalsamfund omfavner deres møller og solceller - og endda selv tager initiativ til at etablere vind og sol. Hvornår går det godt − og hvornår går det galt? Det debatterer vi med borgere, politikere, forskere mfl.

 

Klimaeksperterne giver bud på Østersøens energiudfordringer

17. juni 12.30-13.00

C22 - Hovedscenen


I det sidste år er Østersøen blevet central for Europa og verdens sikkerheds- og energipolitik. En af de politiske løsninger handler om en syvdobling af havvind inden 2030. Men hvordan får vi sat fart i processen og sat handling bag de flotte ambitioner? Skal vi vænne os til vindmøller ved Bornholms kyster? Hvordan skaber vi sikkerhed omkring vores energiressourcer? Hvordan bliver Bornholm et grønt centrum for energi? Og hvordan undgår vi, at havne i Østersøen bliver en knap ressource? Vi har samlet et panel af klimaeksperter, som sidder med viden, indflydelse og penge til at gøre en forskel. 

 

Udvikling af fremtidens grønne energiparker

17. juni 14.00-14.45

F7 - Kommunernes Telt

 
Ringkøbing-Skjern Kommune inviterer til samtale om de muligheder og udfordringer der er ved at udvikle grønne energiparker i Vestjylland, så der sikres både nødvendig energiinfrastruktur samt lokal forankring og værdiskabelse. Vi skal også blive klogere på kommunens samarbejde med GreenGo Energy om at udvikle en grøn energipark baseret på 4GW vedvarende hybrid sol- og vindenergi, der fødes direkte til en ny energipark, hvor kernen bliver 2GW elektrolyse. Det er målsætningen, at der årligt er en produktion på over 1 million ton grønne brændstoffer i projektet, som hedder Megaton.

 

Energiø Bornholm - det grønne pionerprojekt

17. juni 14.00-15.00

C3 - Socialdemokratiet på Folkemødet

 

Bornholm står overfor etableringen af en stor vindmøllepark, Energiø Bornholm, som skal være med til at skabe grøn strøm til Danmark og andre omkringliggende lande. Energiø Bornholm er et pionerprojekt inden for den grønne omstilling og et vigtigt initiativ i kampen mod klimakrisen. Kom og hør og stil spørgsmål til de folk, der er tættest på projektet.

 

 

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: