ERHVERVSLIV

Potentialer i Energiø Bornholm

Bornholms kyst. Foto: Nicolas Jægergaard Nielsen - Destination Bornholm

Hvilke potentialer giver energiøen for erhvervslivet på Bornholm?

Arbejde til lokale virksomheder

Projektet skaber behov for lokal arbejdskraft

Udvikling af virksomheder

Bornholms erhvervsliv får nye kompetencer og en ny identitet som leverandører til energiløsninger

Udstillingsvindue til verden

Energiøen er den første af sin slags i verden og vil have stor international bevågenhed

Potentialer for erhvervslivet

Energiø Bornholm vil sammen med energiøen i Nordsøen blive et af de hidtil største havvindmølleparker i Danmark. Foruden 134 15MW havvindmøller vil energiøen bestå af et landanlæg på øen og kabelforbindelser til Sjælland og udlandet. Den samlede investering på projektet forventes at løbe op i 39 mia. kr., og den totale direkte arbejdskraftefterspørgsel ventes at være ca. 14.500 årsværk.

Størstedelen af arbejdskraften vil vedrøre fremstilling af møllerne, transport- og logistikoperationer i forbindelse med opstilling af møllerne til havs samt lægning af kabler mv. Ca. 10-12% kan ventes at være jobs forbundet med selve montagen i Østersøen.


Den samlede indirekte arbejdskrafts-efterspørgsel ventes at være ca. 11.400 årsværk, som skabes på landsplan hos underleverandører til fremstilling, transport og montage. Derudover forventes der i forbindelse med etableringen af Energiø Bornholm at være et større behov for lokal arbejdskraft i forbindelse med de indirekte effekter inden for overnatning, forplejning, lokal transport osv. samt senere i driftsfasen.


Energiø Bornholm vil skabe mere aktivitet på øen og kan skabe et nyt arbejdsmarked på øen. Derudover vil der være efterspørgsel på permanente jobs i hele havvindmølleparkens levetid som f.eks. skibsførere, skibsassistenter og lagerpersonel.
Læs mere: Analyserapport af beskæftigelseseffekter af energiø Bornholm (rar-bm.dk)

Aktiviteter for erhvervslivet

Energiø Bornholm tilbyder events, workshops og individuelle forløb om virksomhedsudvikling. Skal din virksomhed være med?

Læs mere

Klar til Energiø

Projektet Klar til Energiø vejleder bornholmske virksomheder i, hvordan de kommer med på den grønne bølge.

Læs mere

Et knudepunkt for viden om grøn energi

Som verdens første energiø er Bornholm first mover for nye teknologier og til at gribe de erhvervspotentialer, der følger med. For at sikre, at Bornholm bliver Østersøens centrum for havvind og en test-ø til gavn for virksomheder, studerende og forskere vil Bornholm være Danmarks Nationale Center for Grøn Energi.

Læs mere

Et innovativt partnerskab i Østersøen 

Baltic Energy Island er et partnerskab af virksomheder og operatører inden for grøn omstilling. Fra energivirksomheder til forskere, der sammen udvikler og uddanner i nye grønne løsninger - i fællesskab med Bornholms Regionskommune, lokale virksomheder og lokalsamfund. Sammen forvandler de Bornholm til den grønne hub i Østersøen. Men visionen rækker ud over det. I Baltic Energy Island vil de innovere det globale energisystem. 

Læs mere