Energiøens havvindmøllepark

På havet syd for Bornholm skal opføres en havvindmøllepark, der skal levere grøn strøm til 3 mio. husstande i Danmark og Tyskland. Læs mere om havvindmøllerne her.

Se også vores spørgsmål og svar om Energiøen

Fakta om den kommende havvindmøllepark

Havvindmøller

Vindmølleparkerne til havs skal udnytte de gode vindforhold, som findes i Østersøen, og særligt ved Bornholm.

 

Det er politisk besluttet, at vindmølleparken ved Bornholm skal producere 3 GW strøm om året. Det betyder, at der skal placeres vindmøller indtil 15 km fra kysten sydvest for Bornholm. Da vindmøllerne bliver op til 350 meter høje, vil de blive synlige fra land flere steder langs kysten. 

 

Havvindmølleparkens samlede kapacitet bliver 3,8 GW, hvoraf de 3 GW leveres til elnettet, mens resten kan fungere som reservemøller, hvis der sker udfald på nogle af møllerne. 

 

En kapacitet på 3 GW svarer til i alt tre millioner husstandes strømforbrug. Energiø Bornholm vil altså producere strøm til over 200.000 flere hustande end de ca. 2,8 mio. husstande, vi er i Danmark. De danske hjem står dog langt fra for landets samlede strømforbrug, vores virksomheder står for størstedelen.

 

Man sigter mod at etablere så mange møller som muligt på én gang. Dels giver det bedst mulig økonomi i projektet. Og dels undgår man potentielt at skulle forårsage gener af flere omgange for natur, miljø og lokalbefolkningen ved at etablere hele havvindmølleparken på én gang.

Se vores spørgsmål og svar om havvindmøller

Vindmøllerne skal placeres i to store områder syd og sydvest for Bornholm. Se de blå felter på tegningen ovenfor.  

Vindmøllerne vil kunne have en totalhøjde på over 350 meter, hvilket betyder, at de vil være synlige fra land. Energistyrelsen har lavet visualiseringer af møllerne, hvis de placeres 20 km fra land (se oven over). Visualiseringerne er udarbejdet på baggrund af en vindmøllemodel med en rotordiameter på 236 meter, en navhøjde på 150 meter og en totalhøjde (til toppen af vingespidsen i lodret position) på 268 meter. Størrelsen svarer omtrent til en 15 MW vindmølle. Der foreligger pr. oktober 2022 endnu ikke visualiseringer af møllerne placeret 15 km fra land med en højde på mere end 268 meter.

Havvindmølleparkernes endelige layout og havvindmøllernes dimensioner vil først blive fastlagt senere i forbindelse med en miljøvurdering af de konkrete projekter.

Læs mere i planforslaget for Energiø Bornholm Energistyrelsens visualiseringer af vindmøllernes synlighed fra kysten

Læs mere om højspændingsstationen

Energiøens landanlæg