Arkivfoto: Billede fra borgermødet om Energiø Bornholm 29. november 2011

Stort bornholmsk engagement i energiøen 

14-06-2022

I forbindelse med Danmarks Radios dækning 23. maj 2022 af regionskommunens aktuelle høringsproces om Energiø Bornholms landanlæg, udtalte lektor i energiplanlægning fra Aalborg Universitet Kristian Borch, at Folketinget har begrænset klageadgangen i forbindelse med etableringen af Energiø Bornholm.

 

Det er ikke korrekt. Det er fuld klageadgang til Energiø Bornholm. Det han misforstod var begrænsning af klageadgang til Energiø Nordsøen, som Folketinget vedtog 25. november 2021.

 

Energiø Bornholms omfang og potentiale for vores ø gør, at Bornholms Regionskommune er ekstra opmærksomme på dialogen og mulighederne for at blive hørt. For eksempel udvidede kommunen høringsfristen for landanlægget med to uger, efter Borgerforeningen Energiø Bornholm ytrede ønske om dette.

 

Regionskommunen vil også holde et ekstra dialogmøde i slutningen af 2022, hvor borgere kan komme med input og forslag til udformningen af landanlægget, før den konkrete lokalplanproces begynder.

 

”Vi oplever, at mange benytter sig af mulighederne for borgerinddragelse. På det første borgermøde om Energiø Bornholm på Green Solution House deltog ca. 130 personer, og til det seneste borgermøde i april i Åkirkebyhallerne deltog omkring 150 personer. Og vi har lige modtaget 31 høringsforslag til første høring om landanlægget. Tak for jeres engagement, det er med til at sikre, at alle sten bliver vendt og at anlæggets placering gør mindst muligt skade.” fortæller Søren Møller Christensen, leder af Udvikling og Plan.

 

Engagementet afspejler sig også i en meningsmåling fra Jysk Analyse foretaget for TV 2/Bornholm publiceret 27. maj 2022. Her svarer 1012 interviewede bornholmere på udsagnet:

 

”Bornholm bør bakke op om planerne om etablering af energiø med tilhørende vindmøller og landanlæg på Bornholm”.

 

35 procent svarede meget enig og 39 svarede enig. Otte procent var uenig og fire procent meget uenig, mens ti procent svarede hverken-eller og fire procent ”ved ikke.”

 

74 procent støtter således op om Energiø Bornholm.

 

”Vores mål er den bredeste mulige opbakning og vi fortsætter meget gerne dialogen med bornholmere, som er undrende, skeptiske eller kritiske. Ligesom vi også snakker med mange af de borgere og virksomheder, som støtter op om energiøen,” fortæller Søren Møller Christensen.

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her