Nu starter den konkrete planlægning af energiøens højspændingsstation

23-02-2022

Som led i etableringen af Energiø Bornholm, har ca. 30 lodsejere fået et fysisk brev i deres postkasse fra Energinet. De knap 30 lodsejere er placeret inden for et bruttoområde, som Energinet undersøger til den højspændingsstation, der skal placeres på den sydlige del af Bornholm.
 
Energinet har udpeget et bruttoområde på ca. 260 hektar, hvor højspændingsstationen skal placeres indenfor, og inden for dette område er der ca. 30 lodsejere. Bruttoområdet indsnævres senere til 70-90 hektar. Tirsdag og onsdag i denne uge har de berørte lodsejere så modtaget et brev fra Energinet for at informere om næste skridt i processen for etablering af højspændingsstationen. 
 
”Vi ser frem til en god og konstruktiv dialog med borgere i hele området, som jo er noget større end det areal, vi i sidste ende skal bruge til den nye station og nedgravning af kabler. I Energinet har vi brug for den viden, som borgerne har. Både for at kunne fastlægge det endelige område bedst muligt og for at kunne tage hensyn til så mange interesser som muligt” siger Marian Kaagh, der er vicedirektør for kvalitet, miljø og sikkerhed i Energinet.

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: