Foto: Colourbox

Delegation med borgmesteren i spidsen er i Folketinget for at tale bornholmernes sag om Energiø Bornholm

20-04-2023

En delegation bestående af borgmester Jacob Trøst, kommunaldirektør Sine Sunesen, konstitueret direktør for Baltic Energy Island Søren Møller Christensen og BEOFs direktør Claus Andersen, der samtidig repræsenterer DI Bornholm, er i dag i København, hvor de har fået foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

 

Med sig har delegationen nogle vigtige budskaber om, hvordan vi på Bornholm ser mulighederne for at udvikle vores lokalsamfund i forbindelse med Energiø Bornholm. Delegationen vil også fremlægge forslag til, hvordan vi sikrer en kompensation til naboer - og Bornholm i det hele taget - for at lægge jord til det store, kommende energianlæg, som Energinet placerer på Sydbornholm.

 

Vil foreslå særlig tilskudspulje

Delegationen vil desuden foreslå, at der etableres en særlig tilskudspulje for Bornholm, eller ydes et ekstra tilskud via den eksisterende pulje for vanskeligt stillede kommuner, så Bornholm på trods af vores vanskelige økonomiske situation, kan bruge energiøen som en vitaminindsprøjtning til at løfte og udvikle hele lokalsamfundet. En investering i Bornholms fremtid.

 

Udbud af havvindmøllepark skal også indeholde løft af lokalsamfundet
Delegationen har også fået undersøgt, hvordan Energinets og statens foranstående udbud af den store havvindmøllepark kan komme til at indeholde krav, der vil gavne lokalsamfundet. Resultaterne af undersøgelser vil blive lagt frem og heri indgår ønsker til, at udbuddet f.eks. indebærer; at Bornholm tilkobles strømmen fra havvindmølleparken, at der tilbydes lærlingepladser, når arbejdet går i gang, at der etableres boliger og at der sikres en formidling og kommunikation af det store projekt.


Bornholm kan blive foregangseksempel

Den bornholmske delegation ser i det hele taget, at Energiø Bornholm kan gå hen og blive et dansk foregangseksempel på, hvordan udbygningen af den nødvendige omstilling til en vedvarende energiforsyning skaber vækst, innovation og et bæredygtigt samfund. Ønsket fra delegationen er nu, at Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg lytter og kan se perspektiverne i forslagene.

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: