Forundersøgelser til energiøen i Østersøen er i gang

29-06-2021

Den 29. juni 2021 fik Energinet grønt lys til at udføre forundersøgelser på havet for de kommende havvindmølleparker i Østersøen.

 

Forundersøgelserne er et kæmpestort arbejde, da kabler og anlæg til energiøen skal krydse et virvar af sejlruter, fiskeområder, allerede planlagte havvindsområder osv. Forundersøgelserne giver ligeledes Energinet ret til at indsamle relevante oplysninger om natur og miljø. Forundersøgelserne til Energinets anlæg på land bliver udført senere.

 

Senere på året vil Energistyrelsen igangsætte den strategiske miljøvurdering (SMV) af energiøen på Bornholm og havvindmølleparkerne, og der forventes en høringsproces ultimo 2021/primo 2022. Udbuddets vinder kan også bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet.

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: