Borgmester Jacob Trøst åbner udstillingen "Vores Energiø" på borgermødet. Foto: BRK

Borgermøde om visioner og potentialer

18-04-2023

231 borgere var den 30. marts mødt op til borgmesterens borgermøde i Søndermarkshallen i Rønne for at tale om Bornholms fremtid som energiø.

 

Der var fuldt hus og alle stole optaget, da borgmester Jacob Trøst åbnede ”Borgermøde om Energiø Bornholm” for rullende kameraer, så folk hjemme i stuerne kunne følge med på TV2 Bornholm.

 

”Energiøen er en unik mulighed for, at vi sammen kan skabe et bæredygtigt samfund med nye erhverv, nye jobs, nye uddannelser og nye muligheder for vækst på Bornholm,” lød det fra borgmesteren, der havde fokus på de potentialer, den kommende energiø bringer med sig.

 

”Lykkes vi med ovenstående vil ikke bare Energiø Bornholm være en attraktion. Det vil også være en attraktion i sig selv at møde fremtidens bornholmere, som er lykkedes med en omstilling, der både er social, økonomisk og klimamæssigt bæredygtig,” sagde Jacob Trøst.

 

Lokale politikere med visioner

Borgmesteren blev efterfulgt af forperson for Natur-, Miljø- og Planudvalget, Helle Munk Ravnborg, som fortalte om, hvordan energiøen bliver et tema for den kommende planstrategi, der skal sætte en retning for udviklingen af øen.

”Planstrategien skal være en ’guide’, som sikrer de værdier og kvaliteter, som er vigtige for vores Bornholm. Samtidig skal strategien adressere nogle af de udfordringer, som vi står over for, og hvordan vi ønsker de skal vægtes i forhold til hinanden, når vi skal finde de konkrete løsninger. Det er ikke en let opgave, men vi skal forsøge,” lød det fra Helle Munk Ravnborg.


Derefter holdt formand for Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget, Linda Kofoed Persson et kort oplæg om, hvordan energiøen kan føre et bæredygtigt erhvervsliv med sig. Her lagde hun også vægt på det presserende behov for flere boliger, som øen står over for.

 

Alle deltagere blev opfordret til at skrive et postkort fra fremtiden. Her er borgmester Jacob Trøsts postkort.
Foto: BRK

Jysk borgmester med klar opfordring

Som ekstra perspektiv havde BRK inviteret borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard, til at tale. Ringkøbing-Skjern Kommune har gennem flere år gået forrest i opbygningen af vedvarende energi på land, og i dag har kommunen opført knap 10 % af den samlede danske kapacitet.


Via en målrettet strategi er det lykkedes kommunen at skabe flere arbejdspladser, grønne virksomheder og tilflyttere til Ringkøbing-Skjern. Med den erfaring i bagagen havde Hans Østergaard en klar opfordring til bornholmerne:


”Vær klima-ambitiøse, men sørg for at få så stor indflydelse på projekterne som muligt. Medejerskab og lokalt afkast til borgerne kan være med til at løfte nærliggende landsbyer og byer, ja hele kommunen,” lød det fra den jyske borgmester.


Baltic Energy Island

Til at afrunde mødets 1. del gik Søren Møller Christinsen på scenen og fortalte om fonden Baltic Energy Island, som han er konstitueret direktør for. Han fortalte om de perspektiver og udviklingspotetialer, som fonden ser i arbejdet med energiøen. 

 

Baltic Energy Island er både en fond og et netværk af danske og internationale aktører, der arbejder sammen om grønne ambitioner inden for energisektoren. 

"Skal vi skære ambitionerne helt ud, så vil vi dels arbejde for at skabe teknologiudvikling på baggrund af energiøen og dels styrke erhvervsudviklingen på Bornholm," lød det fra Søren Møller Christensen, mens han præsenterede det erhverv og de arbejdspladser, der kan følge med etableringen af statens energiø. 

Samtaler og god dialog

I anden halvdel af borgermødet blev der åbnet op for direkte dialog og personlige snakke med politikerne og kommunens administration ved caféborde og rundt om den udstilling, BRK har produceret om energiøens mulige påvirkninger af det bornholmske samfund.


De fremmødte borgere blev også opfordret til at skrive et postkort til sig selv fra fremtiden, hvor de beskrev den udvikling, de forestillede sig der kunne ske på Bornholm de kommende år. De mange postkort er samlet ind og vil blive brugt af politikerne til at få et overblik over de tanker, borgerne gør sig om fremtiden.


Se udsendelsen fra mødet på TV2 Bornholm: 
Borgermøde om Energiøen 1. del
Borgermøde om Energiøen 2. del

Se oplægsholdernes præsentationer her: 
Jacob Trøst, Helle Munk Ravnborg og Linda Kofoed Persson
Søren Møller Christensen, Baltic Energy Island
Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune

Udstillingen "Vores Energiø" skal give flere perspektiver på energiøen. Foto: BRK

Borgermødet blev sendt live på TV2 Bornholm. Foto: BRK

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: