Arkivfoto: Billede fra borgermødet om Energiø Bornholm 29. november 2011

Borgermøde 30.marts: Energiø for hele Bornholm

22-03-2023

Hvad kan energiøen give os af nye job? Kan vores havne blive servicehavne? Kan vi tiltrække ny arbejdskraft? Etablere nye uddannelser og lærlingepladser? Hvad betyder den for vores grønne omstilling? Vil energiøen kunne tiltrække flere tilflyttere og gæster? Og, hvad betyder den for kommunens kommende planstrategi.

Bornholm afgiver noget land til landanlægget – men, hvad kan energiøen give kommunen tilbage i udvikling? Ikke så lidt, mener borgmester Jacob Trøst:

 

"Jeg er overbevist om, at vi med energiøen vil kunne udvikle vores erhvervsliv, tiltrække nye tilflyttere og gæster, etablere nye uddannelser og lærlingepladser og være med til at sikre, at der bliver skabt bæredygtige anlæg, der belaster vores miljø mindst muligt. Jeg ser også muligheder for at vores havne kan fungere som servicehavne, at vi kan få bygget nye permanente boliger. Og sidst men ikke mindst skal vi sikre os, at udviklingen af øens arealer og naturgenopretningen går hånd i hånd. Klimaministeren og flere folketingspolitikere er i den sidste tid kommet med positive tilkendegivelser for at støtte Bornholm i den udvikling, så jeg er meget optimistisk".

 

Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendigt - der bydes på kaffe og lidt sødt.

Borgmesteren glæder sig til at se flest mulige fra hele øen.

 

Sted: Søndermarkshallen i Rønne

Tid: 18.30-20.30 (dørene åbner kl. 18.00)

 

Program

Energiø for hele Bornholm

 

"Energiøen er en unik mulighed for, at vi sammen kan skabe et bæredygtigt samfund med nye erhverv, nye jobs, nye uddannelser og nye muligheder for vækst på Bornholm."

Jacob Trøst, borgmester Bornholms Regionskommune.

 

Del 1
Korte oplæg til inspiration og information

 

Borgmesterens energiø-vision: Energiø Bornholm skal gøre Bornholm til et bæredygtigt samfund.
v. borgmester Jacob Trøst (10 min.)


Energiøen som tema for Bornholms planstrategi.
v. forperson for Natur-, Miljø- og Planudvalget Helle Munk Ravnborg (5 min.)


Hvilken betydning kan energiøen få for øens Erhvervs- og boligudvikling?
v. formand for Erhverv-, bolig-, og beskæftigelsesudvalget Linda Kofoed Persson (5 min.). 

 

Hvad kan Danmarks Energiø lære af Danmarks Klimakommune?
Borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, fortæller om opførslen af en af verdens største energiparker, Megaton – og om hvilke perspektiver det giver for kommunens fremtidige udvikling. (20 min.) 

 

Energiøen: Et grønt mekka for udvikling.
v. Søren Møller Christensen, konstitueret direktør Baltic Energy Island (10-15 min.)

 

Del 2

Udstillingen "Vores energiø" er åben – spørgsmål og dialoger på tværs

 

Her har du mulighed for at rette dine spørgsmål til vores politikere og selv komme med dine tanker, ideer og ønsker i forhold til energiøen og dens betydning for vores lokalsamfund.


ENERGIØ FOR HELE BORNHOLM. 

Lærlingepladser så vi kan uddanne og opkvalificere eksisterende arbejdskraft. 

Kompensation til Bornholm for at lægge jord og udsigt til.

Erhvervspark skal sætte skub i ny erhvervsudvikling.  

Permanente boliger til når vi bliver flere. 

Miljø- og naturhensyn så anlæg bliver en gevinst for natur, miljø og biodiversitet. 

Tilkobling til Bornholm så vi får del i strømmen. 

Servicehavne for havvind i Østersøen. 

Tilstrækkelig transport til og fra øen. 

Arealudvikling og naturgenopretning går hånd i hånd. 

 

Kommentarer fra borgere på workshop om arkitektur 2. februar 2023. Foto: BRK

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: