Mange borgere skrev et postkort fra fremtiden på borgermødet 30.marts. Foto: BRK

Bornholmernes bud på fremtidens energiø er nu samlet i en publikation

22-05-2023

Bornholmernes henholdsvis drømme og bekymringer for Bornholms fremtid som energiø er nu samlet i en publikation. Emnerne, som bornholmerne bragte frem på borgmesterens borgermøde sidst i marts, bliver i den kommende tid drøftet af kommunalbestyrelsen på et par møder.

 

Under overskriften ”Energiø for hele Bornholm” mødtes over 230 borgere sidst i marts i Søndermarkshallen i Rønne til oplæg og debat. Her opfordrede borgmester, Jacob Trøst fra scenen deltagerne til at; skrive et ”Postkort fra fremtiden”, stille spørgsmål og udveksle synspunkter med politikere fra kommunalbestyrelsen og medarbejdere fra kommunens administration.

Mange borgere fulgte borgmesterens opfordring og skrev postkort og deltog i snakke og debatter omkring de opstillede borde. Nu er alle deres skriftlige bidrag samlet i publikationen: ”Postkort fra fremtiden”. Bornholms Regionskommune administration giver i publikationen samtidig svar på de spørgsmål, der blev stillet undervejs, og som man på nuværende tidspunkt kender et svar på.


Borgmester, Jacob Trøst siger:
”Jeg er glad for, at der var så mange, som tog imod opfordringen til at bidrage skriftligt med deres tanker og spørgsmål. Det giver et rigtig godt udgangspunkt og er nogle vigtige pejlemærker for os politikere til det videre arbejde med energiøen, som vi står overfor. Jeg tager især med mig, at vores natur og de unge er vigtige for mange borgere, og at vi skal passe godt på dem i fremtiden. Men også at der er mange, som føler sig utrygge ved udsigten til at den nye industri; Power-to-X skulle komme til Bornholm. Jeg vil derfor være meget opmærksom på at dele viden med alle, straks vi ved mere om det.”

 

Borgernes bidrag indgår i politikernes møder
Publikationen med borgernes input er blevet sendt til alle politikere i kommunalbestyrelsen forud for, at de skal mødes til to temamøder om Energiø Bornholm, henholdsvis 25. maj og 29. juni.
På møderne skal politikerne drøfte en række af de emner, som borgerne har bragt op på borgermødet. De skal samtidig blive klogere på, hvilke muligheder der ligger i Energiø Bornholm. Politikerne skal også se nærmere på, hvordan potentialet i energiøen kan blive realiseret og tage stilling til, hvordan de vil prioritere, når nye ting skal ske på øen. Dette bliver samlet op i den kommende Planstrategi 2023.

 

Om publikationen ”Postkort fra fremtiden”
Bornholmernes postkort - og de øvrige skriftlige bidrag fra borgermødet - er i den opsamlende publikation blevet inddelt i seks temaer:

  • En grøn ø
  • Energiø
  • Erhvervspark og Power-to-X (PtX)
  • Arbejdskraft og boliger
  • Velfærd og social udvikling
  • Politisk fokus

Temaerne er opstået ud fra, hvad der fyldte mest på bornholmernes postkort samt det, der blev skrevet i store talebobler, der lå omkring på bordene under borgermødet.

Bornholmernes bidrag er gengivet, præcis som de blev skrevet. Der er kun sket enkelte forståelsesmæssige præciseringer, ligesom at bidragene er blevet anonymiseret.


Læs publikationen her


Udstillingen Vores Energiø kan stadig ses
Med borgermødet åbnede også vandreudstillingen ”Vores Energiø” med fokus på energiøens samfundspotentiale og erhvervsudvikling. Udstillingen kan ses fra den 31. maj og frem til midten af juni på Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1.

Alle deltagere blev opfordret til at skrive et postkort fra fremtiden. Her er borgmester Jacob Trøsts postkort.
Foto: BRK

Udstillingen "Vores Energiø" skal give flere perspektiver på energiøen. Foto: BRK

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: