Styrket samarbejde mellem Østersølandene om energiforsyning

01-09-2022

Med en historisk aftale mellem Danmark og de andre Østersølande under topmødet på Marienborg i august 2022 fik den grønne energi et kærligt skub på vejen. Marienborg-Erklæringen blev underskrevet af statsministrene fra de otte deltagende lande og den rummer klar enighed om at stå sammen i opbygningen af en mere bæredygtig forsyningssikkerhed.

 

Der var derfor fokus på, hvordan man i Østersøen kan styrke det politiske samarbejde samt forbedre infrastruktur, maritim samhandel og energiudnyttelse.

 

Energiø Bornholm som rollemodel
Med en aftale om 19,6 GW strøm fra havvind i 2030 tilsammen, skriver samarbejdet historie. Energiø Bornholm bliver dermed en stor og vigtig del af Europas grønne omstilling og kan blive foregangsprojekt for mange lignende projekter i fremtiden.

 

Der var derudover enighed om, at myndigheders godkendelsesprocesser for anlæggelse af havvindmølleparker skal kortes ned, så landene hurtigere kan komme i gang med anlægsprojekter. 

 

Vitalt for planen om grøn omstilling i Østersøområdet er styrkelsen af et fælles elnet, hvor landene kan købe og sælge grøn strøm til hinanden.

 

Fri af russisk gas
Helt centralt for topmødet var ønsket om at gøre sig fri af russisk gas, som i den nuværende politiske situation gør landene i Østersøen særligt sårbare:

 

”Vi er som Østersølande klar til at svare igen på Ruslands aggression på energiområdet,” fremgår det af den såkaldte Marienborg-Erklæring.

 

Der understreges dog i erklæringen, at frigørelsen af russiske, fossile brændstoffer ikke må erstattes af andre fossile brændstofkilder. Erklæringen er derfor endnu et skridt i retningen mod et grønnere Europa.

 

Om topmødet

Energitopmødet den 30. august 2022 skulle have været afholdt på Bornholm, men i sidste øjeblik blev rykket til Marienborg grundet strejke i Bornholms lufthavn. På topmødet deltog statsministre fra Danmark, Tyskland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland og Sverige.

 

Læs Marienborg-Erklæringen her

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: