Foto: Colourbox

Rammerne for Energiø Bornholm slås fast i ny politisk aftale

01-06-2023

En bred politisk aftale sætter rammerne for Danmarkshistoriens største udbygning af havvind på op til 14 GW. Samtidig står det nu klart, at aftalepartierne er enige om at igangsætte udbud af 3 GW havvind som en del af Energiø Bornholm.

 

Aftalen præciserer, at udbygningen af havvind omkring Energiø Bornholm skal ske på markedsvilkår, men rummer samtidig mulighed for støtte på op til 17,6 mia. kr. til etableringen af en forbindelse mellem Sjælland og Bornholm. Aftalepartierne lægger desuden vægt på den lokale opbakning til projektet, ligesom der i aftalen også gives lovning på, at en evt. kompensation relateret til landanlæg vil blive drøftet.

 

Hovedpunkterne i den samlede aftale:

 

  • Aftalen fastlægger store udbygninger af havvind i dansk farvand på minimum 9 GW grøn strøm, der skal stå klar inden 2030
  • Aftalen åbner for et potentiale for op til 14 GW strøm fra havvind, afhængigt af de virksomheder, der vinder udbuddene
  • Havarealer der skal udnyttes til havvind er områder i Hesselø, Nordsøen (tre områder), Kattegat og Kriegers Flak
  • Udbudsvinderne skal betale staten for retten til at bruge havarealerne
  • Der bliver stillet større krav til at passe på natur og miljø i de berørte havområder

 

6 ekstra GW

Den nye aftale sætter rammerne for yderligere min. 6 GW strøm der skal supplere de 3 GW, der allerede er planlagt for Energiø Bornholm.

 

De potentielt 14 GW grøn strøm, der skal produceres i danske farvande, kan forsynes op til 14 mio. husstande. En del af strømmen skal bruges lokalt, mens store dele af strømmen fra energiøen skal eksporteres til udlandet.

 

Historisk beslutning om medejerskab

En af de ting, der bliver besluttet med aftalen, er at staten skal have medejerskab på 20 % af de nye havvindmølleparker. Det er ikke tidligere set, at staten ønsker ejerskab over vindmølleenergi.

 

Samtidig er det også nyt, at kommende udbudsvindere bliver pålagt at betale staten for brugen af havarealer.

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: