Foto: BRK

Nu inviterer Energinet og Arkitema til 2. workshop

12-01-2023

Energinet inviterer bornholmerne med ind i arkitektens tegnestue, når der afholdes den anden af to workshops om Energiø Bornholm, og hvordan den kommende omformerstation bedst passes ind i landskabet på Sydbornholm.


Energinets arkitekter på opgaven, Arkitema, har bearbejdet de mange input fra den første workshop i december. På workshoppen præsenterer de deres analyse og fortæller om, hvordan de har arbejdet med ideer og input.


På workshoppen kan man også se en række skitser, der præsenterer forskellige muligheder for at indpasse stationen i det eksisterende landskab. Arkitema vil også præsentere en række forslag, der viser hvordan, man kan arbejde med stationens visuelle udtryk og udformning.


Som deltager på workshoppen kan du høre mere om de forskellige muligheder og komme med dine input og holdninger til de forskellige løsningsforslag.

 

Sæt kryds i kalenderen

Arkitekturworkshoppen afholdes 2. februar kl. 19.00-21.30 på Bornholms Højskole. Tilmeld dig her


Energinet og Arkitema præsenterer et samlet oplæg den 20. marts 2023 ved et arrangement i Elværket i Rønne. Oplægget vil danne grundlag for udformningen af Energinets højspændingsstation og den efterfølgende lokalplanproces. Tilmelding følger.

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: