Bredt fremmøde fra hele øen ved Energinets borgermøde i Aakirkeby

28-11-2022

Omkring 200 bornholmere var mødt op i Aakirkebyhallerne tirsdag den 22. november for at få Energinet i tale om det kommende landanlæg til Energiø Bornholm. 

 

Der var summen i salen og fyldt på alle stole, da Energinet tirsdag aften holdt borgermøde om det kommende landanlæg. Både Energinet, Energistyrelsen og Miljøstyrelsen var mødt talstærkt op, og derudover deltog også folk fra kommunalbestyrelsen, Bornholms Regionskommune samt arkitektfirmaet bag udformningen af landanlægget, Arkitema.

 

Borgmester Jacob Trøst åbnede mødet efterfulgt af Helle Munk Ravnborg, forperson for Natur-, Miljø- og Planudvalgt i regionskommunen. Herefter overtog Energinet mødet, og der blev fortalt om miljøkonsekvensundersøgelser, transformerstationer, byggeprocesser og frivillige aftaler med landejere i området.

 

Mange var mødt frem for at få svar på, hvilket der bliver det endelige areal i området syd for Aakirkeby, men på det punkt måtte Energinet skuffe deltagerne. Der bliver først en endelig afgørelse på arealet tidligst i marts 2023. 

 

Efter oplæg fra Miljøstyrelsen og Energinet blev der åbnet for spørgsmål i plenum, og de fremmødte fik lov at skyde løs. Der blev bl.a. stillet spørgsmål til:

 • sikkerheden omkring landanlægget
 • om bornholmerne kommer til at få (billig) strøm fra landanlægget
 • miljøkonsekvensvuderingerne
 • om der bliver plantet en skov rundt om landanlægget
 • hvordan man får erstatning
 • lignende arkitektoniske løsninger og hvilke arkitekter, der er valgt
 • PtX og de andre havvindmølleparker omkring øen
 • fredede skrænter i forhold til kabelføring
 • kompensation til Bornholm som samfund
 • om hvorfor der ikke er udskrevet en arkitektkonkurrence
 • havvindmølleparkens placering

Man fornemmede hurtigt, at tre temaer gik igen for mange spørgsmål:

 

1. Arealets størrelse og hvornår det fastlægges

Mange fremmødte var forståeligt nok interesserede i at kende det endelige areal for landanlæggets placering. Det var dog ikke muligt for Energinet at give et endeligt svar på, da placeringen afhænger af forundersøgelsernes resultater. Energinet kunne dog lægge fast, at området bliver firkantet og højst sandsynligt kvadratisk af hensyn til de elektriske komponenter, der skal bygges. 

 

3. Kompensation og erstatning

Der var naturligvis fremmødte lodsejere, der ville høre mere om konkret erstatning for den jord, de skal afgive. Her understregede Energinet, at de meget gerne vil i dialog med hver enkelt jordejer og arbejde sig frem til en frivillig aftale. Energinet ønsker et godt samarbejde med alle berørte borgere i området, og de vil være i direkte kontakt med folk igennem hele processen. 

Derudover blev der rejst spørgsmålet, hvordan Bornholm som samfund bliver kompenseret, og hvad man egentlig får ud af Energiøen? Her bød borgmester Jacob Trøst ind med det, kommunalbestyrelsen ser, at Bornhom kan få ud af byggeriet. Borgmesteren nævnte store byggeprojekter, som følger i kølvandet på havvindmøllebyggerierne, og hvordan det skaber vækst og arbejdspladser på øen. Derudover nævnte han mange af de projekter, der også knytter sig til Energiø Bornholm og muligheden for at skabe en ny fortælling for vores samfund. Derudover understregede han også, at regionskommunen fortsat vil kæmpe med Folketinget for at lodsejerne og naboer får en fair erstatning på linje med, når der bygges solcelleparker og landvindmøller. 

 

3. Arkitekturkonkurrence

Der var generelt uforståenhed over for, hvorfor Energinet har valgt ikke at udskrive en arkitektkonkurrence, men allerede har lagt sig fast på et arkitektfirma. Mange mente, at de fortjente en konkurrence, og at det var for fattigt ikke at udskrive en. 

Energinet begrundede valget med, at uden en konkurrence bliver det lettere at lave en borgerinddragende proces i forhold til udformningen af landanlægget, og de inviterede i samme omgang alle til den første af to workshops om arkitekturprocessen. Læs mere og find tilmelding til workshoppen her.

 

Personlige snakke om bordene

Efter spørgsmålene i salen blev der mulighed for alle at få en personlig snak med de fremmødte rådgivere fra de forskellige myndigheder.

 

Langt de fleste borgere tilbragte tid med Energinets folk omkring de mange landkort, der var lagt ud. Her kunne berørte jordejere få svar på mere specifikke spørgsmål om jorden, frivillige aftaler, ekspropiering, erstatning, m.m. Der var der mange, der benyttede chancen for. 

 

Efter en times dialog mellem borgere og myndigheder, sluttede borgermødet i god ro og orden. Alle deltagere, både borgere og myndigheder, takkede hinanden for at holde en respektfuld tone på mødet. Borgerforeningen Energiø Bornholm inviterede dertil Energinet til et tættere samarbejde omkring en god proces. 

 

Tak for formen og muligheden for at stille spørgsmål

"Det var et godt møde. Det var informativt, og det fungerede godt at vi fik lov at stille spørgsmål i salen. Jeg var også glad for at se så mange folk fra hele øen og ikke kun mine naboer fra Søndre Landevej," lød det fra Lise Dandanell fra Borgerforeningen Energiø Bornholm, "Energinet-folkene arbejder med det her hver dag, og de kan godt glemme, at vi andre er et andet sted i processen, så det er rart med sådan en aften, hvor vi kan få dem i tale. Jeg håber, vi kan få en god dialog med dem fremover, gerne i mindre fora. Vi er dog stadig kede af, at vi ikke får en arkitektkonkurrence," sluttede hun af. 

 

Helle Munk Ravnborg fra kommunalbestyrelsen havde også positive ord om mødets form: 

"Jeg oplever en stor tilfredshed over at få lov at stille spørgsmål i plenum. Og jeg har respekt for, at myndighederne stiller så talstærkt op. Det viser, at de gør, hvad de kan inden for de rammer, de er stillet. Jeg håber, de tager invitationen fra borgerforeningen til sig," kommenterede Helle Munk Ravnborg. 

 

Borgmester Jacob Trøst havde efter aftenen noteret sig, at der stadig er en bekymring blandt borgerne, der skal tages hånd om: 

"Det er klart, at vi som Bornholm er bekymrede. Hvad skal der ske, og hvad betyder det for Bornholm og for den enkelte? Jeg synes, mødet i aften viser, at vi skal arbejde endnu mere for løbende at informere borgerne om projektet. Og vi skal fortsætte med at stille krav til Energinet og Energistyrelsen," lød det fra borgmesteren. 

 

Der er ikke sat en dato for næste borgermøde i processen. Den aktuelle høring om miljøpåvirkninger ved anlæggelsen af landanlægget kører indtil 5. december 2022. Læs mere om høringen her

 

Se Energinets slides fra aftenen her. 

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: