Foto: Destination Bornholm - Stefan Asp

Nu taler Energinet om tilkobling af det Bornholmske elnet til Energiø Bornholm

07-01-2022

Energinet lancerede den 7. januar 2022 en nyhed om, at de vil arbejde på at sikre en kobling af det bornholmske elnet til Energiø Bornholm.

 

Bliver det bornholmske elnet koblet til energiøen vil strømmen komme de bornholmske borgere og virksomheder til gode. Derudover vil tilkoblingen betyde, at Bornholm ikke længere behøver at have dieselgeneratorer stående som reservekapacitet til søkablet for at sikre forsyningssikkerheden.

 

Ønsket om tilkobling er et emne, der har været drøftet med Energinet og Energistyrelsen det seneste år i takt med konkretiseringen af deres planer for Energiø Bornholm. Det var også et emne, flere deltagere rejste på regionskommunens borgermøde om energiøen den 29. november 2021.

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: