Spørgsmål & svar om Energiø Bornholm  

07-07-2022

Energiø Bornholm fylder meget i de bornholmske medier og generelt i bornholmernes samtaler, hvilket ifølge Lillian Rasch Madsen, direktør i Bornholms Regionskommune, er helt forventeligt:

 

"Energiøen vil ændre vores udsigt mod horisonten syd for øen, ligesom nogle af øens borgere vil skulle vænne sig til at have en højspændingsstation i nabolaget. Det giver naturligvis anledning til en del spørgsmål, som vi vil har bedt Energinet og Energistyrelsen om at bidrage med svar til", fortæller Lillian Rasch Madsen.

 

For at imødekomme spørgsmål fra borgere, politikere, journalister, skoleelever og erhvervslivet bedre og sikre at svarene er tilgængeligt for et bedre publikum, har Bornholms Regionskommune, Energinet og Energistyrelsen udarbejdet en oversigt med de hyppigste spørgsmål og svar – og med muligheden for at stille nye spørgsmål.

 

Spørgsmål og svar kan læses her.

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: