Borgermøde om Energiø Bornholm: Dialog
om højspændingsstation og kabelføring

11-04-2022

Tirsdag den 26. april 2022 afholdes borgermøde om Energiø Bornholm – med særligt fokus på det udpegede bruttoområde for højspændingsstationen og mulige steder til kabelføringen.
 
Alle borgere på Bornholm samt øvrige interesserede bydes velkomne til at deltage i borgermøde om Energiø Bornholm. Bag borgermødet står Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen og Energinet, der vil stå klar til at uddybe den nuværende fase i etableringen af energiøen, de overordnede planer og besvare spørgsmål.
 
Tid og sted: Tirsdag den 26. april i Aakirkeby-Hallerne kl. 16:30 - 18:30. 
 
Arrangementet vil have ekstra fokus på det bruttoområde, der er udpeget til placeringen af højspændingsstationen samt de nedgravede kabelkorridorer, der vil forbinde højspændingsstationen med havvindmølleparkerne og med Sjælland og forventeligt Tyskland.
 
Temaerne på standene vil blandt andet være:
Energistyrelsens overordnede planer for Energiø Bornholm og høring af mulighed for øget mølletæthed (’overplanting’)
Bornholms Regionskommunes proces og det aktuelle debatoplæg, der er i høring
Energinets planlægning af byggeriet af Energiøen

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: