BRK imødekommer ønske fra Borgerforening Energiø Bornholm  

04-05-2022

Høringsperioden forlænges med 14 dage for regionskommunens høring: Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for højspændingsstation til Energiø Bornholm. Den nye frist er den 23. maj 2022.

 

Høringsperioden forlænges, fordi Bornholms Regionskommune imødekommer en anmodning fra borgere i eller omkring det berørte brutto-område, hvor højspændingsstationen til Energiø Bornholm planlægges opført.

 

Den nystiftede Borgerforening Energiø Bornholm har således anmodet regionskommunen om at forlænge høringsperioden.

 

Som formand for Økonomi- og Klimaudvalget har borgmester Jacob Trøst besluttet at imødekomme borgerforeningens anmodning. Dermed forlænges fristen for at komme med idéer og forslag til regionskommunens planlægning for en højspændingsstation til Energiø Bornholm.

 

Jacob Trøst udtaler; "Den grønne omstilling kræver, at vi også inddrager arealer på land til de nødvendige tekniske anlæg. Og det kan jeg godt forstå, at de nærmeste beboere bliver berørt af. Så jeg er glad for, at vi kan imødekomme denne forespørgsel, så vi kan få de bedst mulige høringssvar med input til planerne".

 

Denne aktuelle høring skal primært være med til at kvalificere selve placeringen af det endelige areal.

Bornholms Regionskommune vil senere invitere til et nyt borgermøde i slutningen af året, så vi også kan få nogle gode input der, når udformningen af anlægget skal besluttes.

 

Der er endnu ikke lavet eksemper på visualiseringer af højspændingsstationen i et sydbornholmsk landskab. Disse visualiseringer kan først laves senere i 2022/2023, når Energinet kender den mere præcise placering inden for bruttoaralet og anlæggets præcise udformning, indhold og omfang.

 

Denne forlængede høringsfrist vil ikke påvirke høringsfristen 9. maj for Energistyrelsens høring vedrørende 'overplanting' på havvindmøllerne (altså en øget mølletæthed inden for det allerede udmeldte 3GW areal, som Energistyrelsen pt. laver forundersøgelser for).

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her