Få overblik over Energiøens udbud og opgaver

En ny hjemmeside skal hjælpe øens lokale virksomheder med at skabe overblik over kommende opgaver i forbindelse med Energiø Bornholm. Læs mere

Roadmapping Bornholm 2030

Potentialer for det lokale erhvervsliv

Energiøen skal skabe arbejdspladser, arbejde til lokale virksomheder og give afledte effekter. Allerede nu kan bornholmske virksomheder deltage i erhvervsrettede aktiviteter med fokus på Energiøen. 

Erhvervssiden

Energiø Bornholm gør Danmark og Europa grønnere

Bornholm skal være verdens første energiø og et knudepunkt for intelligent, grøn energi. Det vil skabe værdi for Bornholm og bornholmerne gennem tekniske og energimæssige projekter, som skaber jobs og uddannelse på øen.

Om Energiøen

Udstillingen "Vores energiø" om potentialer for Bornholm

Bornholms Regionskommune har skabt udstillingen "Vores energiø" om den forskel, energiøen kan gøre for vores samfund. Se en digital version af udstillingen her: 

"Vores energiø"

Fotos: Ørsted, BRK og Destination Bornholm - Nikolaj Beyer og Stefan Asp

Hvorfor skal Bornholm være energiø?

Den unikke placering

Bornholms placering i Østersøen gør øen oplagt som centrum for grøn energi i Østersøområdet

Masser af havvind

Danmarks største sammenhængende områder for havvind ligger ved Bornholm og i Nordsøen

Grøn energi til Danmark

Ved at skabe en energiø på Bornholm kan flest mulige danskere blive forsynet med grøn strøm

Seneste nyt

30-11-2023

Energinet og 50Hertz starter udbud på Energiø Bornholm

Energinet fremrykker udbud på opgaver til Energiø Bornholm, for at komme tidligt i markedet og sikre sig mulighed for at købe højspændingsudstyr. Fremrykningen får dog ikke konsekvenser for hverken miljøvurderingen af projektet eller arbejdet med at lave en lokalplan for landanlægget.

 
Der er stor efterspørgsel efter el-teknisk udstyr til den grønne omstilling. Energinet har på baggrund af dialog med kommende leverandører besluttet at fremrykke udbud af opgaver til Energiø Bornholm, for på den måde at komme frem i køen til at købe kabler og det tekniske udstyr til landanlæggene på blandt andet Bornholm. Fremrykningen får dog ikke konsekvenser for den overordnede tidsplanen eller de processer, der allerede er i gang:

 

”Man kan sige, at vi ændrer I vores planer for at kunne holde vores planer. Der er rigtig mange, der skal bygge infrastruktur til den grønne omstilling, så hvis vi ikke fremrykkede udbuddet, ville vi ikke kunne få det udstyr, vi skal bruge, når vi skal bruge det”, forklarer Hanne Storm Edlefsen, der er direktør for Energiøer i Energinet.

 

Udbuddet bliver delt op i en række store opgaver. I dag udsendes udbud på det el-tekniske udstyr til stationerne, samt et udbud af produktion og installation af kablet på havbunden mellem Bornholm og Sjælland. Senere udbydes opgaven med at bygge stationsbygningerne i helholdsvis Danmark og Tyskland, samt installation af kablerne på land og undersøgelse af ueksploderet ammunition på havet.

 

Energinet forventer at have afsluttet udbuddene i anden halvdel af 2024 og at anlægsarbejdet kan begynde i 2025.

 

Læs mere om det fremrykkede energiø-udbud Læs mere om Energinet og 50Hertz starter udbudsproces

17-10-2023

Energistyrelsen inviterer alle med interesse i den kommende Energiø Bornholm, til at komme med spørgsmål og kommentarer til Udkast til Plan for Program Energiø Bornholm samt den tilhørende Miljørapport
Energistyrelsen igangsætter en 8-ugers høring af Udkast til Plan for Program Energiø Borholm med den tilhørende Miljørapport. Høringen løber over perioden fra mandag d. 2. oktober til fredag den 1. december 2023.

 

I forbindelse med høringen afholdes der borgermøder på Bornholm og Sjælland. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig borgermødet.

 

Bornholm: onsdag den 25. oktober 2023 kl. 18.30, på Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne

Sjælland: torsdag den 26. oktober 2023 kl. 18.30, på adressen: Thon Partner Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup.

Læs mere

14-09-2023

Rønne Havn offentliggør PtX feasibility-studie

En EU-finansieret undersøgelse tegner vejen for lokal Power-to-X-produktion af grønne brændstoffer på Bornholm. Der er basis for at producere grønne brændstoffer på Bornholm. Det konkluderer rapporten, som i det sidste år har undersøgt muligheden for lokal Power-to-X-produktion af grøn energi på Bornholm.

Læs mere

29-06-2023

Virtuel udstilling om energiøen

Udstillingen "Vores energiø" har rejst rundt på Bornholm de sidste tre måneder, og står nu på Elværket de kommende måneder. Fik du ikke set den derude, kan du se en digital udgave her.

Læs mere

28-06-2023

Energinet tilpasser planen for landanlæg

På baggrund af høringssvar, borgermøder på Bornholm og Sjælland samt yderligere detailprojektering har Energinet foretaget en række tilpasninger af planen for energiøens landanlæg.

Læs mere

15-06-2023

Debattér energiøen på Folkemødet

Vi har samlet en række arrangementer om energiø, havvind, grøn strøm og fremtidens elsystem, som du kan deltage i på årets Folkemøde.

Læs mere

Hvad betyder Energiøen for dig?

Nabo til byggeriet

Hvad betyder byggeriet af landanlægget for lodsejere og naboer i området?

Læs mere

Lokal erhvervsvirksomhed

Hvordan kan du og din virksomhed gribe Energiøens potentialer?

Læs mere

Nysgerrig borger

Vil du vide mere om Energiøen og dens betydning for Bornholm og verden?

Læs mere

Sose Strand. Foto: Destination Bornholm

OM ENERGIØEN

Læs mere

Arnager Strand. Foto: Destination Bornholm - Martin Birk