Visualisering af 2 GW havvind med 268 meter høje vindmøller set 20 km fra kysten fra Dueodde. Kilde: Urland

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Folketinget har besluttet, at Danmark skal have to energiøer – én i Østersøen og én i Nordsøen. Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi. Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.

Seneste nyt:

Energinet indleder en række undersøgelser af undergrunden på det sydlige Bornholm

 

I starten af september indleder Energinet en række undersøgelser af undergrunden i området syd for Aakirkeby, der er udset til at huse en omformer-station til Energiø Bornholm. I den forbindelse oplyser Energinet, at de i uge 32 har udsendt breve til ca. 50 lodsejere i det udpegede ’bruttoområde’.

Læs mere

Kort om Energiø Bornholm

 

Med etableringen af energiøen i Østersøen vil Bornholm fungere som fysisk energiø med tilknyttede havvindmølleparker placeret ca. 15-20 km syd og sydvest for Bornholm. Med etableringen af havvindmølleparkerne vil Bornholm rumme 2 GW i 2030 (svarende til to millioner husstandes strømforbrug).

 

Strømmen fra havvindmølleparkerne ud for Bornholm samles og føres direkte videre fra energiøen til andre nabolande. Strømmen fordeles altså til elnettet i Danmark og direkte til udlandet, så både husstande og erhvervsliv – lokalt og nationalt - får adgang til grøn energi.

 

På sigt skal energiøerne kunne tilkoble teknologier, der kan lagre eller omdanne den grønne strøm til for eksempel grønne brændstoffer (gennem såkaldt ”Power-to-X”). Det vil på den måde blandt andet gøre det muligt at implementere grønne brændstoffer i biler, busser, lastbiler, traktorer og fly. Denne lagring og omdannelse af grøn energi vil kræve et elektrolyseanlæg, som skal placeres et sted på Bornholm.

Potentialerne for grøn omstilling og erhvervsudvikling som følge af Energiø Bornholm

Potentialerne for grøn omstilling og erhvervsudvikling som følge af Energiø Bornholm er mange. Illustrationen er ét bud på de mulige potentialer, der kan være for Bornholm (Bornholms Regionskommune).

 

 

 

AKTUELT

 

 

 

FAKTA OG HISTORIK