Energinet kortlægger den bornholmske undergrund

07-11-2022

Energinet er i fuld gang med forberedelserne til Energiø Bornholm og er i efteråret er GEO begyndt på geotekniske og geofysiske boringer i det område syd for Aakirkeby, som er udvalgt som bruttoareal i forbindelse med anlæggelsen af transformerstationen. 

 

For at placere kabler og bygninger mest optimalt i forhold til undergrunden, borer man 35 meter ned i 

jordlagene for at kunne undersøge de enkelte lag. Bornholm er enestående geologisk for Danmark, fordi der findes grundfjeld under de øverste jordlag. 

 

I videoen herunder kan du blive klogere på, hvordan boringerne foregår: 

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: