Grafisk fremstilling af Bornholm og de potentialer, Energiøen kan føre med sig. Illustration: BRK og Baltic Energy Island