Effekter og forventet jobskabelse

Energiøen er det største anlægsprojekt, Bornholm har set. Det forventes at give lokale jobs både før, under og efter etableringsfasen. Læs om jobs og afledte effekter her.

Foto: Pauli Hjorth Hansen - BEOF

Hvilke effekter kan vi forvente på Bornholm?

Flere lokale jobs og opgaver til lokale virksomheder

Både i og efter anlægsfasen kan Energiøen skabe arbejdspladser inden for bl.a. byggebranchen

Udvikling af lokale uddannelser

Projektet sætter fokus på behovet for udvikling af tekniske erhvervsuddannelser på Bornholm

Afledte jobs i servicebranchen

Særligt i anlægsfasen kan Energiøen skabe et øget behov for bl.a. overnatning og catering

Jobskabelse og effekter på Bornholm

TASK ENGINEERING ApS er en ny virksomhed indenfor offshore vind på Bornholm

Læs mere

Jobcenter Bornholm har fuld fokus på at understøtte Energiøens behov for arbejdskraft

Læs mere

Rønne Havn A/S sender de to næste etaper af fremtidssikringen i udbud

Læs mere

 14 bornholmske virksomheder arbejder med at få ISO-certificeringer i hus

Læs mere

Bornholms Elektromotor udvider inden for materieludlejning til offshore kunder

Læs mere

Lokal tilstedeværelse gør initiativet stærkt

 

Læs mere

Opgaver med vindmølleprojekter på Rønne Havn giver et adrenalin-kick

Læs mere

TASK Engineering har fået de første ISO-certificeringer i hus

Læs mere

DTU vil etablere et Residential College på Bornholm

Læs mere

Jobcenteret arbejder proaktivt med den grønne omstilling

Læs mere

Bornholm som en serviceø for vindmøller
 

Læs mere

Kan energiøen bringe os i nærheden af de 42.000 indbyggere i 2030?

Læs mere

BHS Logistics indgår aftaler i Offshore-Wind industrien

Læs mere

Energiøen opkvalificerer medarbejderne i de bornholmske virksomheder

Læs mere

Mandskabsskifte giver nye opgaver til lokale virksomheder

Læs mere

Midtvejsevaluering af "Klar til Energiø"-projektet viser god interesse for energiø

Læs mere

ISO-certificeringer på vej til Bornholms Elektromotor

Læs mere

Nyboes Auto får penge til investering i nye maskiner

Læs mere

Roadmapping Bornholm 2030

I juni 2023 lanceredes Roadmapping Bornholm 2030. En hjemmeside målrettet lokale virksomheder, som blandt andet vil give et overblik over hvilken type opgaver, der planlægges og hvornår de skal udføres. Virksomhederne vil dermed kunne danne sig et overblik over potentielle opgaver, der kan bydes på i forbindelse med energiøen.

Roadmapping Bornholm 2030

I efteråret 2022 har COWI undersøgt erhvervspotentialerne for Energiø Bornholm ud fra den viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt. Rapporten skal primært bruges til at kvalificere udbudsoverblikket, men kan også bruges som vejledning for kommunen og virksomheder i forhold til, hvad de skal forberede sig på de kommende år. 

Læs rapporten her

Vejen til vækst

Center for Regional og Turismeforskning (CRT) har analyseret hvordan Energiø Bornholm kan påvirke beskæftigelsen og befolkningsudviklingen på Bornholm.

Resultaterne offentliggøres i en rapport til maj
2023, men allerede nu foreligger en række scenarier for udviklingen.

CRT har offentliggjort dele af rapportens resultater med
fokus på forventninger til befolkningsudvikling og nye job på Bornholm som følge af Energiø Bornholm. I den endelige rapport indgår desuden de skattemæssige effekter samt en kvalitativ analyse af potentielle andre afledte erhvervsmæssige muligheder, der kan opstå på Bornholm.

Læs delrapporten her

 Vil du vide mere?

Læs mere om muligheder og tilbud for din virksomhed

på vores erhvervsside.

Erhvervsside