Potentialer for det bornholmske erhvervsliv

Allerede nu kan bornholmske virksomheder deltage i erhvervsrettede aktiviteter med fokus på Energiøen. 

Bornholms kyst. Foto: Nicolas Jægergaard Nielsen - Destination Bornholm

Aktuelle aktiviteter for erhvervslivet

Business Center Bornholm

Ønsker du at blive en del af mulighederne?

Deltag i et skræddersyet virksomhedsforløb hos Business Center Bornholm for at gøre din virksomhed klar til de mange spændende udfordringer, der følger med Energiøen. 

Læs mere

Klar til Energiø

Hvad betyder Energiø Bornholm for din virksomhed?

Projektet "Klar til Energiø Bornholm" vejleder bornholmske virksomheder i, hvordan de kommer med på den grønne bølge. For små og mellemstore virksomheder (SMV) på Bornholm. 

Læs mere

Arrangements-
kalender

Hvornår kan jeg deltage i relevante arrangementer?

Se i vores kalender for aktiviteter i regi af Energiø Bornholm og erhvervspotentialer.

Find arrangementer for virksomheder og borgere på Bornholm. 

Læs mere

Hvilke potentialer giver energiøen for erhvervslivet på Bornholm?

Arbejde til lokale virksomheder

Projektet skaber behov for lokal arbejdskraft

Udvikling af virksomheder

Bornholms erhvervsliv får nye kompetencer og en ny identitet som leverandører til energiløsninger

Udstillingsvindue til verden

Energiøen er en af de første af sin slags i verden og vil have stor international bevågenhed

Rønne Havn. Foto: Kristoffer Linus - Rønne Havn

Foto: Colourbox

Potentialer for erhvervslivet

Energiø Bornholm og energiø Nordsøen kan blive nogle af de hidtil største havvindmølleparker i Danmark. Foruden op til 3,8 GW havvindmøller vil energiøen bestå af et landanlæg på øen med kabelforbindelser til Sjælland og udlandet. Den samlede investering i projektet forventes at løbe op i 39 mia. kr., og den totale direkte arbejdskraftefterspørgsel ventes at være ca. 14.500 årsværk.


Størstedelen af arbejdskraften vil vedrøre fremstilling af møllerne, transport- og logistikoperationer i forbindelse med opstilling af møllerne til havs samt lægning af kabler mv. Ca. 10-12% kan ventes at være jobs forbundet med selve montagen i Østersøen.

Den samlede indirekte arbejdskrafts-efterspørgsel ventes at være ca. 11.400 årsværk, som skabes på landsplan hos underleverandører til fremstilling, transport og montage. Derudover forventes der i forbindelse med etableringen af Energiø Bornholm at være et større behov for lokal arbejdskraft, både i forbindelse med de indirekte effekter inden for overnatning, forplejning, og lokal transport, samt i forbindelse med driftsfasen.

 

Energiø Bornholm vil skabe mere aktivitet på øen og forventes at kunne skabe et nyt arbejdsmarked på øen. Derudover vil der være efterspørgsel på permanente jobs i hele havvindmølleparkens levetid som f.eks. skibsførere, skibsassistenter og lagerpersonel.
Læs mere: Analyserapport af beskæftigelseseffekter af energiø Bornholm (rar-bm.dk)

Roadmapping Bornholm 2030

I juni 2023 lanceredes Roadmapping Bornholm 2030. En hjemmeside målrettet lokale virksomheder, som blandt andet vil give et overblik over hvilken type opgaver, der planlægges og hvornår de skal udføres. Virksomhederne vil dermed kunne danne sig et overblik over potentielle opgaver, der kan bydes på i forbindelse med energiøen.

Roadmapping Bornholm 2030

I efteråret 2022 har COWI undersøgt erhvervspotentialerne for Energiø Bornholm ud fra den viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt. Rapporten skal primært bruges til at kvalificere udbudsoverblikket, men kan også bruges som vejledning for kommunen og virksomheder i forhold til, hvad de skal forberede sig på de kommende år. 

Læs rapporten her

Vejen til vækst

Center for Regional og Turismeforskning (CRT) har lavet en analyse af, hvordan Energiø Bornholm kan påvirke beskæftigelsen og befolkningsudviklingen på Bornholm.

Resultaterne offentliggøres i en rapport til maj
2023, men allerede nu foreligger en række scenarier for udviklingen.

CRT har offentliggjort dele af rapportens resultater med
fokus på forventninger til befolkningsudvikling og nye job på Bornholm som følge af Energiø Bornholm. I den endelige rapport belyses desuden de skattemæssige effekter og der indgår en kvalitativ analyse af andre potentielle afledte erhvervsmæssige muligheder, der kan opstå på Bornholm.

Læs delrapporten her

Projekt Nationalt Center for Grøn Energi

Som verdens første energiø er Bornholm first mover for nye teknologier og til at gribe de erhvervspotentialer, der følger med. Bornholm vil være Østersøens centrum for havvind og en test-ø for grøn energi til gavn for virksomheder, studerende og forskere og Østersøens grønne transporthub. Dette er indholdet i det projekt, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilgede 27 mio. kr. til for perioden 2022-medio 2023 med titlen "Nationalt Center for Grøn Energi".

Læs mere

Et innovativt partnerskab i Østersøen 

Ud af projektet ’Nationalt Center for Grøn Energi’ er fonden ’Baltic Energy Island’ dannet november 2022. Fonden er et partnerskab af virksomheder og operatører inden for grøn omstilling. Fra energivirksomheder til forskere, der sammen udvikler og uddanner i nye grønne løsninger - i fællesskab med Bornholms Regionskommune, lokale virksomheder og lokalsamfund. Sammen forvandler de Bornholm til den grønne hub i Østersøen. Men visionen rækker ud over det. I Baltic Energy Island vil de innovere det globale energisystem.

Læs mere