Høring og borgermøde om miljøkonsekvensvurdering af Energiø Bornholm

07-11-2022

Miljøstyrelsen indleder i dag miljøkonsekvensvurderingen af Energiø Bornholm. Det sker med en såkaldt første offentlighedsfase, hvor alle interesserede kan indsende høringssvar. Som en del af høringen inviterer Energinet til borgermøde i Aakirkebyhallerne den 22. november.

 

Fra i dag og frem til den 5. december kan bornholmerne og andre interesserede sende høringssvar til Miljøstyrelsen, der har indledt sin miljøvurdering af el-anlæggene til Energiø Bornholm. På Bornholm omfatter det den kommende omformerstation syd for Aakirkeby og elkablerne, der skal forbinde stationen til det sjællandske elnet.

 

”Vi er glade for, at Miljøstyrelsen nu begynder miljøkonsekvensvurderingen af el-anlæggene på Bornholm og Sjælland og kablet imellem de to stationer. Det er første vigtige skridt frem mod den miljøtilladelse, der er forudsætningen for projektet. Vi håber, at alle interesserede vil benytte høringsperioden til at sende deres ideer og forslag til Miljøstyrelsen, så vi får det bedst mulige grundlag for miljøkonsekvensvurderingen”, siger Marian Kaagh, der er vicedirektør i Energinet.

 

Første offentlighedsfase igangsætter samtidig arbejdet med at lave den miljøkonsekvensrapport, der belyser alle væsentlige påvirkninger af miljøet fra el-anlæggene, der er en del af Energiø Bornholm. Arbejdet med rapporten forventes afsluttet i begyndelsen af 2024, hvorefter miljøkonsekvensrapporten og udkast til miljøtilladelse sendes i høring i 2. offentlighedsfase. Efter 8 ugers høring behandles høringssvarene inden Miljøstyrelsen efter planen kan udstede en miljøtilladelse til projektet midt i 2024.

 

Som en del af den første høring holder Energinet et borgermøde den 22. november kl. 18.30 i Aakirkebyhallerne, hvor alle interesserede kan høre mere om projektet, planerne for stationen og kablerne og selve miljøkonsekvensvurderingen. Der vil også være mulighed for at få svar på sine spørgsmål og snakke med medarbejdere fra Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Bornholms Regionskommune og Energinet om alt fra natur og miljø til aftaler og erstatning.

 

”Vi ved godt, at vi kommer med et stort anlæg, som kommer til at fylde i landskabet. Derfor er det vigtigt, at alle forslag og kommentarer fra borgerne kommer med, så vi kan lave det bedst mulige anlæg. Vi er stadig tidligt i processen, og mange ting er endnu ikke afklaret, men vi ser meget frem til at møde bornholmerne og fortælle om vores planer for projektet og stationen på Bornholm. Og så er det selvfølgelig vigtigt for os at klæde folk på, så de kan være med til at påvirke projektet med deres høringssvar til miljøkonsekvensvurderingen. Så vi håber at se mange bornholmere til borgermødet”, siger Marian Kaagh.

 

Borgermødet er åbent for alle, og der er ikke tilmelding. 

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: