Få overblik over Energiøens udbud og opgaver

08-06-2023

En ny hjemmeside skal hjælpe øens lokale virksomheder med at skabe overblik over kommende opgaver i forbindelse med Energiø Bornholm.

 

Som et led i at styrke og udvikle det lokale erhvervsliv lancerer Offshore Center Bornholm og Bornholms Regionskommune hjemmesiden: Roadmapping Bornholm 2030 i samarbejde med Energy Cluster Denmark.

 

Hjemmesiden skal give et overskueligt overblik over kommende udbud, underentrepriser, udbudsprocesser, tidsplaner, etableringsfaser og meget mere i forbindelse med etablering af energiøen.

 

Med hjemmesiden er håbet at gøre det nemmere for de bornholmske virksomheder at orientere sig i processen og få overblik over, hvornår der eventuelt kan bydes ind på opgaver. Linda Kofoed Persson, der er medlem af Kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti og formand for Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget siger:

 

”Udviklingen af et roadmap over energiø-opgaver var en af de klare anbefalinger, vi fik fra Vækstteam Bornholm i 2021. Det er den opgave, vi nu er i mål med. Tanken med denne hjemmeside er at give virksomheder et overblik over kommende muligheder, så de kan forberede sig på, hvad de kan byde ind på. Det kan potentielt styrke vores erhvervsliv, og ved en styrkelse af vores erhvervsliv kan vi få flere mennesker til Bornholm, hvilket kan styrke vores samfund fremadrettet”.


Vi er endnu tidligt i processen

Det er endnu tidligt i forhold til etableringen af Energiøen. Derfor er det begrænset hvor mange udbud, der lige nu er samlet på hjemmesiden. Men i den kommende tid vil siden løbende blive opdateret med relevant information om udbud, opgaver, vindere af udbud og øvrige erhvervsrettede informationer. Alt sammen i forbindelse med etableringen af energiøen, der efter Energinets plan står klar i 2030. For virksomhederne skal hjemmesiden altså være en form for vejviser til større opgaver på Bornholm frem til 2030.

 

Allerede nu melder Energinet, at de første udbud på kabelføring og landanlæg bliver offentliggjort i foråret 2024. Det er altså ikke for tidligt for de bornholmske virksomheder at gøre sig klar til at kunne byde på opgaver:

 

”Det er vigtigt, vi har fokus på det lokale erhvervsliv og erhvervsudvikling på Bornholm, allerede før energiøen for alvor kommer hertil. Vi skal have de bornholmske virksomheder sat i spil til de opgaver, der kommer med sådan et stort byggeri, så vi kan få så mange opgaver som muligt på bornholmske hænder,” lyder det fra Linda Kofoed Persson.

 

Se mere på www.roadmappingbornholm2030.com

 

Hjemmesiden er etableret som en del af Nationalt Center for Grøn Energi og er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med EU-midler. Den er udviklet i samarbejde mellem Energy Cluster Denmark, Offshore Center Bornholm og Bornholms Regionskommune.

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: