Energinet indleder en række undersøgelser af undergrunden på det sydlige Bornholm 

11-08-2022

Energinet oplyser, at de som bygherre på den kommende transformerstation til Energiø Bornholm i uge 32, 2022 har udsendt breve til ca. 50 lodsejere i det udpegede ’bruttoområde’ sydvest for Åkirkeby.

 

I brevet orienterer de lodsejere om, at de igangsætter geofysiske og -tekniske undersøgelser på Bornholm. De oplyser også, at de forventeligt i uge 33 vil tage på en besøgsrunde til de relevante lodsejere. Her vil de aftale nærmere omkring, hvilke adgangsveje entreprenøren skal benytte sig af, således der vil være mindst mulig gene forbundet med undersøgelserne.

 

Energinet oplyser, at de vil gøre meget for at imødekomme lodsejernes ønsker og håber på frivillige aftaler omkring præcis placering af boringer, valg af adgangsveje og evt. erstatninger for skader på afgrøder, vej o.l.  Det er lodsejere inden for det afmærkede område vist på kortet til højre.

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: