Arkivfoto: Billede fra borgermødet om Energiø Bornholm 29. november 2011

Energinets forslag til placering af højspændingsanlægget. Det er Søndre Landevej mod syd og Limensgade længst mod øst. Illustration: Arkitema/Energinet

Energinet har placeret landanlægget

13-04-2023

Efter en lang og grundig proces med input fra borgerne præsenterede Energinet sammen med Arkitema deres forslag til placering og udseende af energiøens højspændingsanlæg. 

Det endelige areal, som Energinet mener skal bebygges med højspændingsanlæg, er nu fastlagt. Det blev præsenteret for borgerne på et møde på Møbelfabrikken i Nexø. Forud for mødet var berørte lodsejere og nærmeste naboer blevet kontaktet direkte af Energinet, som havde været ude og fremlægge tegningerne. 

 

Det var en flok berørte bornholmere, der lyttede til Energinets præsentation af placering, og der blev stillet kritiske spørgsmål til både landanlægget og hele projekt energiø. Stemningen blandt tilhørerne bar præg af en frustration og en bekymring - særligt for beboerne, der bliver nærmeste naboer til anlægget uden at få kompensation. 

 

Den videre proces

Allerede dagen efter mødet sendte Energinet en anmodning til Bornholms Regionskommune om igangsættelse af en lokalplanproces for området. Anmodningen skal behandles af Økonomi- og klimaudvalget den 19. april. 

Kommentarer fra borgere på workshop om arkitektur 2. februar 2023. Foto: BRK

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: