Luftfoto fra Energinets første prøveboringer ved Sose i efteråret 2022. Foto: Energinet

Energinet er i gang med prøveboringer

17-04-2023

Energinet begyndte den 14. april på en række prøveboringer i undergrunden langs Bornholms sydkyst på steder, hvor kablerne til Energiø Bornholm muligvis skal føres i land.

 

I efteråret 2022 foretog Energinet en række prøveboringer i forbindelse med de geotekniske og geofysiske undersøgelser af undergrunden ved Sose. Boringerne viste, at undergrunden langs med kysten i området består af skiftende lag af sand- og lersten. Det er disse lag, som man gerne vil have mere viden om: 

”Det kan lyde lidt underligt, at vi skal ud og lave nye prøver. Men vi vil gerne afprøve om undergrunden faktisk ser ud, som vi tror, på de steder, hvor der muligvis skal føres kabler i land. Det gør vi med en anden type boring. En såkaldt styret underboring, hvor vi kan bore oppe fra marken og under vandet ved kysten, hvor kablerne kommer ind. Det er en mindre men samme type boring vi skal lave til hvert kabel, så vi kan skåne kysten mest muligt og få søkablet op på land, hvor det skal forbindes med landkablet”, fortæller Tove Krogh Stockmarr, der er projektleder på forundersøgelserne på Energiø Bornholm.

 

Læs mere om boringerne hos Energinet.

 

Prøveboringerne foretages syd for Søndre Landevej øst og vest for Sose Odde. De fortsætter i omkring en måned.

Foto: Energinet

BORNHOLM - VERDENS FØRSTE ENERGIØ

 

Ved etableringen af energiøen i Østersøen i 2030 bliver Bornholm verdens første energiø og knudepunkt for intelligent grøn energi.

Etableringen kommer til at skabe værdi for Bornholm og bornholmerne og både tekniske og energimæssige samt job-, uddannelses- og samfundsmæssige muligheder.
Læs mere her

Læs mere her: