Klar til Energiø Bornholm

Energiø Bornholm vil sammen med energiøen i Nordsøen blive et af de hidtil største havvindmølleparker i Danmark. Foruden 134 15MW havvindmøller vil energiøen bestå af et landanlæg på øen og kabelforbindelser til Sjælland og udlandet. Den samlede investering på projektet forventes at løbe op i 39 mia. kr., og den totale direkte arbejdskraftefterspørgsel ventes at være ca. 14.500 årsværk.

Størstedelen af arbejdskraftefterspørgslen vil vedrøre fremstilling af møllerne, transport- og logistikoperationer i forbindelse med opstilling af møllerne til havs samt lægning af kabler mv. Ca. 10-12% kan ventes at være jobs forbundet med selve montagen i Østersøen.


Den samlede indirekte arbejdskraftefterspørgsel ventes at være ca. 11.400 årsværk, som skabes på landsplan hos underleverandører til fremstilling, transport og montage. Derudover forventes der i forbindelse med etableringen af Energiø Bornholm at være et større behov for lokal arbejdskraft i forbindelse med de indirekte effekter indenfor overnatning, forplejning, lokal transport osv. samt senere i driftsfasen.


Energiø Bornholm vil skabe mere aktivitet på øen og kan skabe et nyt arbejdsmarked på øen. Derudover vil der være efterspørgsel på permanente jobs i hele havvindmølleparkens levetid som f.eks. skibsfører, skibsassistenter og lagerpersonel (kilde: Analyserapport af beskæftigelseseffekter af energiø Bornholm (rar-bm.dk)).


Virksomheder, der vil være en del af den grønne omstilling og Energiø Bornholm, kan blive en del af projektet Klar til Energiø Bornholm. Læs mere på hjemmesiden eller kontakt projektleder Allan Funch Kofod på e-mail allan.funch.kofod@brk.dk.

Nationalt Center for Grøn Energi

Som verdens første energiø er Bornholm first mover for nye teknologier og til at gribe de erhvervspotentialer, der følger med. For at sikre, at Bornholm bliver Østersøens centrum for havvind og en test-ø til gavn for virksomheder, studerende og forskere vil Bornholm være Danmarks Nationale Center for Grøn Energi. Med det udgangspunkt har en række af Bornholms aktører inden for grøn energi, erhverv, viden og uddannelse søgt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til projektet. Samlet er der søgt om et projekt til ca. 50 mio. kr. Ansøgningen tager udgangspunkt i de anbefalinger, Vækstteam Bornholm afleverede maj 2021. Den 4. februar offentliggjorde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, at de vil yde 27,2 mio. kr. i økonomisk støtte til, at Bornholm bliver nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed og en pioner inden for grøn erhvervsudvikling.

 

Formål med projektet

Formålet med projektet er at udvikle Bornholm til et knudepunkt for grøn energi. Gennem teknologi, innovation og erhvervsudvikling er det visionen med centret at udbygge Danmarks grønne førerposition. Projektet vil løfte Bornholms eksisterende position som Europas førende test-ø for innovative energiteknologier til et nyt niveau og sikre maksimal erhvervsmæssig udnyttelse af de omfattende muligheder for Bornholm som centrum for Østersøens havvind og Østersøens grønne transporthub.

 

Projektet fokuserer på målrettede, langsigtede og strategiske initiativer, der vil kickstarte og understøtte en erhvervsudvikling for Bornholm og Danmark med international rækkevidde.

 

Selve projektet består af en række aktiviteter herunder:

 • at etablere et Nationalt Center for Grøn Energi på Bornholm med et levende innovationshus,

 • at udvikle erhvervsudviklingsmulighederne i forhold til den kommende energiø med 2-3 GW vindkraft,

 • at udvikle en Power-to-X facilitet, der vil være central for Bornholm som Østersøens bunkerhub,

 • at udvikle konkrete brede samarbejder om Bornholm som test-ø.

Disse aktiviteter vil blive understøttet af konkrete innovations- og erhvervsfremmeaktiviteter målrettet bornholmske virksomheder, tiltrækning af virksomheder udenfor Bornholm og startup virksomheder samt etablering af et såkaldt ’Residential College’ hvor forskere og studerende fra DTU m.fl. kan komme til Bornholm og lave undersøgelser og feltarbejde med lokale, nationale og internationale partnere. Derudover vil der blive etableret en understøttende datahub, der kan samle data fra forsyning mm. et sted til brug for forskning og udvikling.

 

Partnere i ansøgningen:

 • Bornholms Regionskommune

 • Business Center Bornholm

 • Digital Lead

 • Energy Cluster Denmark

 • Maritime & Logistics Innovation Denmark

 • Bornholms Energi og Forsyning

 • Rønne Havn

 • Ørsted

 • Siemens Gamesa

 • Danmarks Tekniske Universitet

 • Campus Bornholm

 • Center for Regional- og Turismeforskning

 • Copenhagen Capacity

 • Skovgaard Invest

 • Haldor Topsøe

 • Gate21

 • Danfoss

 • Offshore Center Bornholm

 • Energinet (Ikke økonomisk partner)

 • Nationalt Center for Grøn Energi (endnu ikke økonomisk partner)

Syv sammenhængende hovedaktiviteter. Disse udgøres af tre energifokuserede aktiviteter, tre tværgående erhvervsunderstøttende hovedindsatser og en overordnet ledelse.

Projektet er organiseret i syv sammenhængende hovedaktiviteter. Disse udgøres af tre energifokuserede aktiviteter, tre tværgående erhvervsunderstøttende hovedindsatser og en overordnet ledelse.

Arbejdspakkeledere
For henvendelser om Nationalt Center for Grøn Energi og de enkelte hovedaktiviteter, skriv til projektleder Caroline Meyer White på Caroline.Meyer.White@brk.dk.