Kort over Energiø Bornholms havvindmølleparker, hvis Folketinget senere beslutter at opføre 3 GW, hvor møllerne vil ligge mindst 15 km. fra kysten. (Kilde: Energistyrelsen, 2022)