AKTUELT:

Energinet indleder en række undersøgelser af undergrunden på det sydlige Bornholm 

11-08-2022

 

Energinet oplyser, at de som bygherre på den kommende transformerstation til Energiø Bornholm i uge 32, 2022 har udsendt breve til ca. 50 lodsejere i det udpegede ’bruttoområde’ sydvest for Åkirkeby.

I brevet orienterer de lodsejere om, at de igangsætter geofysiske og -tekniske undersøgelser på Bornholm. De oplyser også, at de forventeligt i uge 33 vil tage på en besøgsrunde til de relevante lodsejere. Her vil de aftale nærmere omkring, hvilke adgangsveje entreprenøren skal benytte sig af, således der vil være mindst mulig gene forbundet med undersøgelserne.

Energinet oplyser, at de vil gøre meget for at imødekomme lodsejernes ønsker og håber på frivillige aftaler omkring præcis placering af boringer, valg af adgangsveje og evt. erstatninger for skader på afgrøder, vej o.l.  Det er lodsejere inden for det afmærkede område vist på kortet til højre.

Læs Energinets nyhed her.

Billede fra borgermødet om Energiø Bornholm 26. april 2022

På kortet kan du se det område, der skal undersøges (Energinet)

Spørgsmål & svar om Energiø Bornholm  

07-07-2022

Energiø Bornholm fylder meget i de bornholmske medier og generelt i bornholmernes samtaler, hvilket ifølge Lillian Rasch Madsen, direktør i Bornholms Regionskommune, er helt forventeligt:

"Energiøen vil ændre vores udsigt mod horisonten syd for øen, ligesom nogle af øens borgere vil skulle vænne sig til at have en højspændingsstation i nabolaget. Det giver naturligvis anledning til en del spørgsmål, som vi vil har bedt Energinet og Energistyrelsen om at bidrage med svar til", fortæller Lillian Rasch Madsen.
For at imødekomme spørgsmål fra borgere, politikere, journalister, skoleelever og erhvervslivet bedre og sikre at svarene er tilgængeligt for et bedre publikum, har Bornholms Regionskommune, Energinet og Energistyrelsen udarbejdet en oversigt med de hyppigste spørgsmål og svar – og med muligheden for at stille nye spørgsmål. Spørgsmål og svar kan læses under fanen Spørgsmål & svar her

 

Så starter ’markedsdialog’ om Energiø Bornholm

04-07-2022

Energistyrelsen har den 1. juli 2022 udsendt invitation til markedsdialog for potentielle bydere på etablering af deres offshore vindudbud ’Energiø Bornholm’.

Dialogen foregår i august og september 2022 med Energistyrelse og Energinet.

Læs mere her 

 

Virksomhederne skal klædes på til energiøen 

01-07-2022

PL Entreprise, JF Data, Sellesborg Entreprenørfirma er blot et udpluk af de ca. 35 bornholmske virksomheder, som mandag var mødt op til Nationalt Center for Grøn Energis kickoff-event for øens virksomheder.

 

Her kunne de blandt andet møde repræsentanter fra Ørsted, Energinet og Energistyrelsen og tale om, hvordan virksomhederne kan byde ind på opgaver og kontrakter i forbindelse med opførslen og senere hen driften af Energiø Bornholm.

 

Linda Kofoed Persson, som er formand for Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget, bød velkommen til arrangementet.

 

Hun beskriver mandagens arrangement som et vellykket startskud for de bornholmske erhvervsdrivende. 

 

"Min oplevelse er, at virksomhederne gik derfra med en fornemmelse af, at nu er Energiø Bornholm lige på trapperne, og at det indebærer store muligheder for øens erhvervsliv", siger hun.

 

Energiø Bornholm er et enormt og komplekst byggeri, og som rummer masser af potentiale for det bornholmske erhvervsliv. I den forbindelse gjorde Energinet til arrangementet opmærksom på, at de forventer, at etableringen af havvindmøllepark og landanlæg udbydes i nogle store udbud.

 

"Det betyder samtidig, at der kommer en stor underskov af udbud, hvor virksomhederne kan byde ind på alt fra catering til tømrerarbejde. Så det forventes, at der bliver rig mulighed for, at de bornholmske virksomheder kan byde ind på underentrepriser", siger Linda Kofoed Persson. 

 

Til næste år bliver det mere tydeligt, hvordan en virksomhed kan få del i Energiø Bornholms mange udbud, når Bornholms Regionskommune, i samarbejde med klyngerne DigitalLead og Energy Cluster Denmark, fremlægger en kortlægning af, hvilke udbud der kommer, og hvad de kræver af virksomhederne.

 

"Energiøen er et historisk stort projekt for Bornholm. Derfor er formålet med kortlægningen af projektet, i et roadmap, at der blandt andet skabes overblik over de forventede udbudsprocesser både for de store og mindre udbud, således, at de bornholmske virksomheder kan gå energiøen velforberedt i møde", siger Linda Kofoed Persson.

 

Her kan du se slides fra kickoff-eventet:

Slides Energistyrelsen

Slides Energinet*

 

*Senest opdaterede tidsplaner for Energiø Bornholm er indsat i Energinets præsentation, alle tidspunkter vil kunne ændres og er foreløbigt bedste bud pr. juli 2022.

Billede fra borgermødet om Energiø Bornholm 26. april 2022

Oversigt lavet af Energinet

Invitation: Kickoff-arrangement for øens virksomheder om Energiø Bornholm n 

22-06-2022
Bornholm bliver med Energiø Bornholm et af Danmarks nye knudepunkter inden for vedvarende energiproduktion Det indebærer masser af potentialer for øens erhvervsdrivende. 

 

De lokale virksomheder på Bornholm inviteres derfor til et kickoff arrangement mandag d. 27. juni.  Arrangementet fokuserer på, hvordan energiøprojektet kan bidrage til udviklingen af det lokale erhvervsliv. Et af de store spørgsmål er, hvordan lokale virksomheder får mulighed for at være med i fremtidens mange udbud, som der forventes at komme i forbindelse med etablering af landanlæg og havvindmøllepark.

 

Dagen byder blandt andet på oplæg om visionerne for Energiø Bornholm og Nationalt Center for Grøn Energi, samt oplæg ved Energinet og Ørsted, der vil give et indblik i processen om udbud i forbindelse med etablering af landanlæg og havvindmøllepark. Lokale virksomheder vil ligeledes dele deres erfaringer med offshore projekter.

 

Arrangementet afsluttes med en workshop, hvor virksomhederne har mulighed for at byde ind med ønsker og behov til den digitale tidslinje (roadmap). Det skal give et overskueligt overblik over kommende udbud, underentrepriser, udbudsprocesser m.m. i forbindelse med etablering af Energiø Bornholm. Et roadmap skal synliggøre de mange opgaver, som kommer til at foregå i forbindelse med energiøprojektet, og vil give de bornholmske virksomheder et overblik over opgaver, de vil have mulighed for at byde ind på, enten alene eller i samarbejde med andre.  

 

Målet med arrangementet er, at virksomhederne går derfra med en idé om, hvordan Energiø Bornholm kan bidrage til udviklingen af det lokale erhvervsliv.

 

Arrangementet finder sted på Snorrebakken 66, mandag d. 27. juni kl. 12.30 – 15.30

 

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig senst den 22. juni 2022 på http://businesscenterbornholm.dk/energi

 

Billede fra borgermødet om Energiø Bornholm 26. april 2022

Arkivfoto: Billede fra borgermødet om Energiø Bornholm 29. november 2011

Stort bornholmsk engangement i energiøen 

14.06.2022 

I forbindelse med Danmarks Radios dækning 23. maj 2022 af regionskommunens aktuelle høringsproces om Energiø Bornholms landanlæg, udtalte lektor i energiplanlægning fra Aalborg Universitet Kristian Borch, at Folketinget har begrænset klageadgangen i forbindelse med etableringen af Energiø Bornholm.

 

Det er ikke korrekt. Det er fuld klageadgang til Energiø Bornholm. Det han misforstod var begrænsning af klageadgang til Energiø Nordsøen, som Folketinget vedtog 25. november 2021.

 

Energiø Bornholms omfang og potentiale for vores ø gør, at Bornholms Regionskommune er ekstra opmærksomme på dialogen og mulighederne for at blive hørt. For eksempel udvidede kommunen høringsfristen for landanlægget med to uger, efter Borgerforeningen Energiø Bornholm ytrede ønske om dette.

 

Regionskommunen vil også holde et ekstra dialogmøde i slutningen af 2022, hvor borgere kan komme med input og forslag til udformningen af landanlægget, før den konkrete lokalplanproces begynder.

 

”Vi oplever, at mange benytter sig af mulighederne for borgerinddragelse. På det første borgermøde om Energiø Bornholm på Green Solution House deltog ca. 130 personer, og til det seneste borgermøde i april i Åkirkebyhallerne deltog omkring 150 personer. Og vi har lige modtaget 31 høringsforslag til første høring om landanlægget. Tak for jeres engagement, det er med til at sikre, at alle sten bliver vendt og at anlæggets placering gør mindst muligt skade.” fortæller Søren Møller Christensen, leder af Udvikling og Plan.

 

Engagementet afspejler sig også i en meningsmåling fra Jysk Analyse foretaget for TV 2/Bornholm publiceret 27. maj 2022. Her svarer 1012 interviewede bornholmere på udsagnet:

 

”Bornholm bør bakke op om planerne om etablering af energiø med tilhørende vindmøller og landanlæg på Bornholm”.

 

35 procent svarede meget enig og 39 svarede enig. Otte procent var uenig og fire procent meget uenig, mens ti procent svarede hverken-eller og fire procent ”ved ikke.”

 

74 procent støtter således op om Energiø Bornholm.

 

”Vores mål er den bredeste mulige opbakning og vi fortsætter meget gerne dialogen med bornholmere, som er undrende, skeptiske eller kritiske. Ligesom vi også snakker med mange af de borgere og virksomheder, som støtter op om energiøen. ” fortæller Søren Møller Christensen.

 

Billede fra borgermødet om Energiø Bornholm 26. april 2022

Arkivfoto: Billede fra borgermødet om Energiø Bornholm 29. november 2011

BRK imødekommer ønske fra Borgerforening Energiø Bornholm  

04.05.2022

Høringsperioden forlænges med 14 dage for regionskommunens høring: Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for højspændingsstation til Energiø Bornholm. Den nye frist er den 23. maj 2022.

 

Høringsperioden forlænges, fordi Bornholms Regionskommune imødekommer en anmodning fra borgere i eller omkring det berørte brutto-område, hvor højspændingsstationen til Energiø Bornholm planlægges opført.

 

Den nystiftede Borgerforening Energiø Bornholm har således anmodet regionskommunen om at forlænge høringsperioden.

 

Som formand for Økonomi- og Klimaudvalget har borgmester Jacob Trøst besluttet at imødekomme borgerforeningens anmodning. Dermed forlænges fristen for at komme med idéer og forslag til regionskommunens planlægning for en højspændingsstation til Energiø Bornholm.

 

Jacob Trøst udtaler; "Den grønne omstilling kræver, at vi også inddrager arealer på land til de nødvendige tekniske anlæg. Og det kan jeg godt forstå, at de nærmeste beboere bliver berørt af. Så jeg er glad for, at vi kan imødekomme denne forespørgsel, så vi kan få de bedst mulige høringssvar med input til planerne".

 

Denne aktuelle høring skal primært være med til at kvalificere selve placeringen af det endelige areal.

Bornholms Regionskommune vil senere invitere til et nyt borgermøde i slutningen af året, så vi også kan få nogle gode input der, når udformningen af anlægget skal besluttes.

 

Der er endnu ikke lavet eksemper på visualiseringer af højspændingsstationen i et sydbornholmsk landskab. Disse visualiseringer kan først laves senere i 2022/2023, når Energinet kender den mere præcise placering inden for bruttoaralet og anlæggets præcise udformning, indhold og omfang.

 

Denne forlængede høringsfrist vil ikke påvirke høringsfristen 9. maj for Energistyrelsens høring vedrørende 'overplanting' på havvindmøllerne (altså en øget mølletæthed inden for det allerede udmeldte 3GW areal, som Energistyrelsen pt. laver forundersøgelser for).

 

Billede fra borgermødet om Energiø Bornholm 26. april 2022

Kort over det af Energinet udpegede 260 hektarer store område, hvoraf 70-90 hektarer til sidst vil blive valgt til opførslen af højspændingsstationen Foto: Energinet

150 til borgermøde om Energiø Bornholm

03.05.2022

Tirsdag 26. april 2022 afholdte Energinet, Energistyrelsen og Bornholms Regionskommune et borgermøde i Aakirkeby-Hallerne.

 

Der var sat stole frem til 150 mennesker, og de blev stort alle sammen besat. Borgmester i Bornholms Regionskommune, Jacob Trøst (K), er tilfreds med det store fremmøde:

 

"Det understreger, hvad vi også mærker i vores daglige arbejde. At interessen for Energiø Bornholm er stor blandt bornholmerne". 

 

Vicedirektør i Energistyrelsen Mogens Hagelskær fik mange gode inputs med fra borgermødet.

 

"Vi er utrolig glade for det engagement, som vi kan mærke fra bornholmerne i forhold til Energiø Bornholm. Vi ved godt, at det berører flere bornholmere og deres hverdag, og derfor er vi også desto mere glade for de mange perspektiver, som vi fik med fra borgermødet i går".

 

Det samme gælder chefprojektkonsulent i Energinet Kim Søgaard Mikkelsen:

 

"Vi har hørt mange nyttige input og lyttet til bekymringer om en række emner i forbindelse med højspændingsstationen og kablerne: støj, anlæggets udseende, nærhed til landvindmøller, om der er tale om de rigtige jordbundsforhold med videre. Det er jo netop meningen med både den her og senere høringer at blive klogere på de lokale forhold sådan, at vi sammen kan få udviklet et landanlæg med så få negative indvirkninger som muligt".

 

Her kan du downloade borgermødets samlet præsentation, som bliver givet af oplægsholderne.

 

Del 1 ud af 4

Del 2 ud af 4

Del 3 ud af 4

Del 4 ud af 4 

 

Herunder finder du links til de to høringsoplæg, som også blev diskuteret på borgermødet.

  • Bornholms Regionskommunes høring af debatoplæg (høringsfrist 9. maj): https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=67
  • Energistyrelsens høring om øget mølletæthed ('overplanting') (høringsfrist 9. maj): https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer-1
Billede fra borgermødet om Energiø Bornholm 26. april 2022

Fra borgermødet om Energiø Bornholm 26. april 2022. Foto: BRK

Borgermøde om Energiø Bornholm: Dialog
om højspændingsstation og kabelføring

11.04.2022

Tirsdag den 26. april 2022 afholdes borgermøde om Energiø Bornholm – med særligt fokus på det udpegede bruttoområde for højspændingsstationen og mulige steder til kabelføringen.

 

Alle borgere på Bornholm samt øvrige interesserede bydes velkomne til at deltage i borgermøde om Energiø Bornholm. Bag borgermødet står Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen og Energinet, der vil stå klar til at uddybe den nuværende fase i etableringen af energiøen, de overordnede planer og besvare spørgsmål.

 

Tid og sted: Tirsdag den 26. april i Aakirkeby-Hallerne kl. 16:30 - 18:30. 

 

Arrangementet vil have ekstra fokus på det bruttoområde, der er udpeget til placeringen af højspændingsstationen samt de nedgravede kabelkorridorer, der vil forbinde højspændingsstationen med havvindmølleparkerne og med Sjælland og forventeligt Tyskland.

 

Temaerne på standene vil blandt andet være:

  • Energistyrelsens overordnede planer for Energiø Bornholm og høring af mulighed for øget mølletæthed (’overplanting’)

  • Bornholms Regionskommunes proces og det aktuelle debatoplæg, der er i høring

  • Energinets planlægning af byggeriet af Energiøen

Læs pressemeddelelsen her

Energinet, kort over planlægnings-arealer til højspændingsstation og kabelkorridorer ved Energiø Bornholm

Kilde: Energinet, kort over planlægnings-arealer til højspændingsstation og kabelkorridorer ved Energiø Bornholm

Nu starter den konkrete planlægning af energiøens højspændingsstation

23.02.2022
Som led i etableringen af Energiø Bornholm, har ca. 30 lodsejere fået et fysisk brev i deres postkasse fra Energinet. De knap 30 lodsejere er placeret inden for et bruttoområde, som Energinet undersøger til den højspændingsstation, der skal placeres på den sydlige del af Bornholm.
 
Energinet har udpeget et bruttoområde på ca. 260 hektar, hvor højspændingsstationen skal placeres indenfor, og inden for dette område er der ca. 30 lodsejere. Bruttoområdet indsnævres senere til 70-90 hektar. Tirsdag og onsdag i denne uge har de berørte lodsejere så modtaget et brev fra Energinet for at informere om næste skridt i processen for etablering af højspændingsstationen. 
 
”Vi ser frem til en god og konstruktiv dialog med borgere i hele området, som jo er noget større end det areal, vi i sidste ende skal bruge til den nye station og nedgravning af kabler. I Energinet har vi brug for den viden, som borgerne har. Både for at kunne fastlægge det endelige område bedst muligt og for at kunne tage hensyn til så mange interesser som muligt” siger Marian Kaagh, der er vicedirektør for kvalitet, miljø og sikkerhed i Energinet.
 
Læs pressemeddelelsen her.
Bornholm bliver Nationalt Center for Grøn Energi

06.01.2022

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har offentliggjort, at de vil yde 27,2 mio. kr. i økonomisk støtte til, at Bornholm bliver et nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed og en pioner inden for grøn erhvervsudvikling.

 

Udmeldingen vækker begejstring hos borgmester Jacob Trøst: "Med tilsagnet om Nationalt Center for Grøn Energi får Bornholm en helt ekstraordinær vækstmulighed. Vi får mulighed for at skabe nye jobtyper og for at kunne tiltrække højt specialiseret arbejdskraft og studerende til øen. Nationalt Center for Grøn Energi vil skabe værdi både for Bornholm, for Danmark og for resten af verdenen. Med centeret og energiøen bliver vi samlingspunkt for viden og udvikling af grøn energi i et land, som i forvejen har den grønne førertrøje." 


Bornholms Regionskommune er overordnet operatør på ansøgningen. Bag ansøgningen står en række offentlige og private aktører, lokale såvel som nationale og internationale alle med en fælles dagsorden om at jagte løsninger, der kan realisere fremtidens energisamfund og sætte yderligere fart på den grønne erhvervsudvikling.

 

Indenfor to uger vil detaljerne i tilsagnet blive offentliggjort, hvorfor de enkelte aktiviteter fra ansøgningen der gives midler til, ikke er kendte endnu.

 

Læs mere om Nationalt Center for Grøn Energi her.

 

Læs Erhvervsfremmebestyrelsens udmelding her

Nu taler Energinet om tilkobling af det Bornholmske elnet til Energiø Bornholm

07.01.2022

Energinet lancerede den 7. januar 2022 en nyhed om, at de vil arbejde på at sikre en kobling af det bornholmske elnet til Energiø Bornholm.

 

Bliver det bornholmske elnet koblet til energiøen vil strømmen komme de bornholmske borgere og virksomheder til gode. Derudover vil tilkoblingen betyde, at Bornholm ikke længere behøver at have dieselgeneratorer stående som reservekapacitet til søkablet for at sikre forsyningssikkerheden.

 

Ønsket om tilkobling er et emne, der har været drøftet med Energinet og Energistyrelsen det seneste år i takt med konkretiseringen af deres planer for Energiø Bornholm. Det var også et emne, flere deltagere rejste på regionskommunens borgermøde om energiøen den 29. november 2021.

 

Læs Energinets udmelding her.

 

Læs Bornholms Regionskommunes nyhed i fuld længde på brk.dk.

Borgermøde om plan for Energiø Bornholm

30.11.2021

Mandag den 29. november 2021 inviterede Bornholms Regionskommune til borgermøde om etableringen af energiøen i Østersøen. Cirka 130 deltog på mødet på Green Solution House i Rønne for at høre Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen, Energinet og Bornholms Energi & Forsyning fortælle om både de politiske aftaler, placeringen af havvindmølleparken udenfor Bornholms kyst, placering og udseende af landanlægget på øen samt de potentialer, energiøen kan have for Bornholm.

 

Se det præsenterede materiale her: 

Pointer fra borgermødet om energiø

 

Mødet blev afholdt i anledning af Energistyrelsens høring, som du kan tilgå via dette link: 

Miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm

Forundersøgelser til energiøen i Østersøen    er i gang

29.06.2021

Den 29. juni 2021 fik Energinet grønt lys til at udføre forundersøgelser på havet for de kommende havvindmølleparker i Østersøen.

 

Forundersøgelserne er et kæmpestort arbejde, da kabler og anlæg til energiøen skal krydse et virvar af sejlruter, fiskeområder, allerede planlagte havvindsområder osv. Forundersøgelserne giver ligeledes Energinet ret til at indsamle relevante oplysninger om natur og miljø. Forundersøgelserne til Energinets anlæg på land bliver udført senere.

 

Senere på året vil Energistyrelsen igangsætte den strategiske miljøvurdering (SMV) af energiøen på Bornholm og havvindmølleparkerne, og der forventes en høringsproces ultimo 2021/primo 2022. Udbuddets vinder kan også bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet.

 

Læs mere her:
Forundersøgelser til Energiø Bornholm skydes i gang | Energinet