AKTUELT:

BRK imødekommer ønske fra Borgerforening Energiø Bornholm  

04.05.2022

Høringsperioden forlænges med 14 dage for regionskommunens høring: Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for højspændingsstation til Energiø Bornholm. Den nye frist er den 23. maj 2022.

 

Høringsperioden forlænges, fordi Bornholms Regionskommune imødekommer en anmodning fra borgere i eller omkring det berørte brutto-område, hvor højspændingsstationen til Energiø Bornholm planlægges opført.

 

Den nystiftede Borgerforening Energiø Bornholm har således anmodet regionskommunen om at forlænge høringsperioden.

 

Som formand for Økonomi- og Klimaudvalget har borgmester Jacob Trøst besluttet at imødekomme borgerforeningens anmodning. Dermed forlænges fristen for at komme med idéer og forslag til regionskommunens planlægning for en højspændingsstation til Energiø Bornholm.

 

Jacob Trøst udtaler; "Den grønne omstilling kræver, at vi også inddrager arealer på land til de nødvendige tekniske anlæg. Og det kan jeg godt forstå, at de nærmeste beboere bliver berørt af. Så jeg er glad for, at vi kan imødekomme denne forespørgsel, så vi kan få de bedst mulige høringssvar med input til planerne".

 

Denne aktuelle høring skal primært være med til at kvalificere selve placeringen af det endelige areal.

Bornholms Regionskommune vil senere invitere til et nyt borgermøde i slutningen af året, så vi også kan få nogle gode input der, når udformningen af anlægget skal besluttes.

 

Der er endnu ikke lavet eksemper på visualiseringer af højspændingsstationen i et sydbornholmsk landskab. Disse visualiseringer kan først laves senere i 2022/2023, når Energinet kender den mere præcise placering inden for bruttoaralet og anlæggets præcise udformning, indhold og omfang.

 

Denne forlængede høringsfrist vil ikke påvirke høringsfristen 9. maj for Energistyrelsens høring vedrørende 'overplanting' på havvindmøllerne (altså en øget mølletæthed inden for det allerede udmeldte 3GW areal, som Energistyrelsen pt. laver forundersøgelser for).

 

Billede fra borgermødet om Energiø Bornholm 26. april 2022

Kort over det af Energinet udpegede 260 hektarer store område, hvoraf 70-90 hektarer til sidst vil blive valgt til opførslen af højspændingsstationen Foto: Energinet

150 til borgermøde om Energiø Bornholm

03.05.2022

Tirsdag 26. april 2022 afholdte Energinet, Energistyrelsen og Bornholms Regionskommune et borgermøde i Aakirkeby-Hallerne.

 

Der var sat stole frem til 150 mennesker, og de blev stort alle sammen besat. Borgmester i Bornholms Regionskommune, Jacob Trøst (K), er tilfreds med det store fremmøde:

 

"Det understreger, hvad vi også mærker i vores daglige arbejde. At interessen for Energiø Bornholm er stor blandt bornholmerne". 

 

Vicedirektør i Energistyrelsen Mogens Hagelskær fik mange gode inputs med fra borgermødet.

 

"Vi er utrolig glade for det engagement, som vi kan mærke fra bornholmerne i forhold til Energiø Bornholm. Vi ved godt, at det berører flere bornholmere og deres hverdag, og derfor er vi også desto mere glade for de mange perspektiver, som vi fik med fra borgermødet i går".

 

Det samme gælder chefprojektkonsulent i Energinet Kim Søgaard Mikkelsen:

 

"Vi har hørt mange nyttige input og lyttet til bekymringer om en række emner i forbindelse med højspændingsstationen og kablerne: støj, anlæggets udseende, nærhed til landvindmøller, om der er tale om de rigtige jordbundsforhold med videre. Det er jo netop meningen med både den her og senere høringer at blive klogere på de lokale forhold sådan, at vi sammen kan få udviklet et landanlæg med så få negative indvirkninger som muligt".

 

Her kan du downloade borgermødets samlet præsentation, som bliver givet af oplægsholderne.

 

Del 1 ud af 4

Del 2 ud af 4

Del 3 ud af 4

Del 4 ud af 4 

 

Herunder finder du links til de to høringsoplæg, som også blev diskuteret på borgermødet.

  • Bornholms Regionskommunes høring af debatoplæg (høringsfrist 9. maj): https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=67
  • Energistyrelsens høring om øget mølletæthed ('overplanting') (høringsfrist 9. maj): https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer-1
Billede fra borgermødet om Energiø Bornholm 26. april 2022

Fra borgermødet om Energiø Bornholm 26. april 2022. Foto: BRK

Borgermøde om Energiø Bornholm: Dialog
om højspændingsstation og kabelføring

11.04.2022

Tirsdag den 26. april 2022 afholdes borgermøde om Energiø Bornholm – med særligt fokus på det udpegede bruttoområde for højspændingsstationen og mulige steder til kabelføringen.

 

Alle borgere på Bornholm samt øvrige interesserede bydes velkomne til at deltage i borgermøde om Energiø Bornholm. Bag borgermødet står Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen og Energinet, der vil stå klar til at uddybe den nuværende fase i etableringen af energiøen, de overordnede planer og besvare spørgsmål.

 

Tid og sted: Tirsdag den 26. april i Aakirkeby-Hallerne kl. 16:30 - 18:30. 

 

Arrangementet vil have ekstra fokus på det bruttoområde, der er udpeget til placeringen af højspændingsstationen samt de nedgravede kabelkorridorer, der vil forbinde højspændingsstationen med havvindmølleparkerne og med Sjælland og forventeligt Tyskland.

 

Temaerne på standene vil blandt andet være:

  • Energistyrelsens overordnede planer for Energiø Bornholm og høring af mulighed for øget mølletæthed (’overplanting’)

  • Bornholms Regionskommunes proces og det aktuelle debatoplæg, der er i høring

  • Energinets planlægning af byggeriet af Energiøen

Læs pressemeddelelsen her

Energinet, kort over planlægnings-arealer til højspændingsstation og kabelkorridorer ved Energiø Bornholm

Kilde: Energinet, kort over planlægnings-arealer til højspændingsstation og kabelkorridorer ved Energiø Bornholm

Nu starter den konkrete planlægning af energiøens højspændingsstation

23.02.2022
Som led i etableringen af Energiø Bornholm, har ca. 30 lodsejere fået et fysisk brev i deres postkasse fra Energinet. De knap 30 lodsejere er placeret inden for et bruttoområde, som Energinet undersøger til den højspændingsstation, der skal placeres på den sydlige del af Bornholm.
 
Energinet har udpeget et bruttoområde på ca. 260 hektar, hvor højspændingsstationen skal placeres indenfor, og inden for dette område er der ca. 30 lodsejere. Bruttoområdet indsnævres senere til 70-90 hektar. Tirsdag og onsdag i denne uge har de berørte lodsejere så modtaget et brev fra Energinet for at informere om næste skridt i processen for etablering af højspændingsstationen. 
 
”Vi ser frem til en god og konstruktiv dialog med borgere i hele området, som jo er noget større end det areal, vi i sidste ende skal bruge til den nye station og nedgravning af kabler. I Energinet har vi brug for den viden, som borgerne har. Både for at kunne fastlægge det endelige område bedst muligt og for at kunne tage hensyn til så mange interesser som muligt” siger Marian Kaagh, der er vicedirektør for kvalitet, miljø og sikkerhed i Energinet.
 
Læs pressemeddelelsen her.
Bornholm bliver Nationalt Center for Grøn Energi

06.01.2022

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har offentliggjort, at de vil yde 27,2 mio. kr. i økonomisk støtte til, at Bornholm bliver et nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed og en pioner inden for grøn erhvervsudvikling.

 

Udmeldingen vækker begejstring hos borgmester Jacob Trøst: "Med tilsagnet om Nationalt Center for Grøn Energi får Bornholm en helt ekstraordinær vækstmulighed. Vi får mulighed for at skabe nye jobtyper og for at kunne tiltrække højt specialiseret arbejdskraft og studerende til øen. Nationalt Center for Grøn Energi vil skabe værdi både for Bornholm, for Danmark og for resten af verdenen. Med centeret og energiøen bliver vi samlingspunkt for viden og udvikling af grøn energi i et land, som i forvejen har den grønne førertrøje." 


Bornholms Regionskommune er overordnet operatør på ansøgningen. Bag ansøgningen står en række offentlige og private aktører, lokale såvel som nationale og internationale alle med en fælles dagsorden om at jagte løsninger, der kan realisere fremtidens energisamfund og sætte yderligere fart på den grønne erhvervsudvikling.

 

Indenfor to uger vil detaljerne i tilsagnet blive offentliggjort, hvorfor de enkelte aktiviteter fra ansøgningen der gives midler til, ikke er kendte endnu.

 

Læs mere om Nationalt Center for Grøn Energi her.

 

Læs Erhvervsfremmebestyrelsens udmelding her

Nu taler Energinet om tilkobling af det Bornholmske elnet til Energiø Bornholm

07.01.2022

Energinet lancerede den 7. januar 2022 en nyhed om, at de vil arbejde på at sikre en kobling af det bornholmske elnet til Energiø Bornholm.

 

Bliver det bornholmske elnet koblet til energiøen vil strømmen komme de bornholmske borgere og virksomheder til gode. Derudover vil tilkoblingen betyde, at Bornholm ikke længere behøver at have dieselgeneratorer stående som reservekapacitet til søkablet for at sikre forsyningssikkerheden.

 

Ønsket om tilkobling er et emne, der har været drøftet med Energinet og Energistyrelsen det seneste år i takt med konkretiseringen af deres planer for Energiø Bornholm. Det var også et emne, flere deltagere rejste på regionskommunens borgermøde om energiøen den 29. november 2021.

 

Læs Energinets udmelding her.

 

Læs Bornholms Regionskommunes nyhed i fuld længde på brk.dk.

Borgermøde om plan for Energiø Bornholm

30.11.2021

Mandag den 29. november 2021 inviterede Bornholms Regionskommune til borgermøde om etableringen af energiøen i Østersøen. Cirka 130 deltog på mødet på Green Solution House i Rønne for at høre Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen, Energinet og Bornholms Energi & Forsyning fortælle om både de politiske aftaler, placeringen af havvindmølleparken udenfor Bornholms kyst, placering og udseende af landanlægget på øen samt de potentialer, energiøen kan have for Bornholm.

 

Se det præsenterede materiale her: 

Pointer fra borgermødet om energiø

 

Mødet blev afholdt i anledning af Energistyrelsens høring, som du kan tilgå via dette link: 

Miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm

Forundersøgelser til energiøen i Østersøen    er i gang

29.06.2021

Den 29. juni 2021 fik Energinet grønt lys til at udføre forundersøgelser på havet for de kommende havvindmølleparker i Østersøen.

 

Forundersøgelserne er et kæmpestort arbejde, da kabler og anlæg til energiøen skal krydse et virvar af sejlruter, fiskeområder, allerede planlagte havvindsområder osv. Forundersøgelserne giver ligeledes Energinet ret til at indsamle relevante oplysninger om natur og miljø. Forundersøgelserne til Energinets anlæg på land bliver udført senere.

 

Senere på året vil Energistyrelsen igangsætte den strategiske miljøvurdering (SMV) af energiøen på Bornholm og havvindmølleparkerne, og der forventes en høringsproces ultimo 2021/primo 2022. Udbuddets vinder kan også bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet.

 

Læs mere her:
Forundersøgelser til Energiø Bornholm skydes i gang | Energinet